EDI-3

Bedömning av grad av ätstörning hos barn från 16 år till vuxen

EDI-3, komplett. Innehållslista**.
099-100
3 920 kr
Lägg i varukorgen
EDI-3, svenskt manualsupplement (2012)
099-001
475 kr
Lägg i varukorgen
EDI-3, frågehäfte inkl. bakgrundsdata
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

099-002
425 kr
Lägg i varukorgen
EDI-, svars- och poängsättningsblankett
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

099-003
510 kr
Lägg i varukorgen
EDI-3, profilblankett
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

099-004
280 kr
Lägg i varukorgen
EDI-3, Symptoms Checklist
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

099-005
445 kr
Lägg i varukorgen
EDI-3, amerikansk Manual (2004)
099-006
2 000 kr
Lägg i varukorgen

 

Eating Disorder Inventory-3

Av: David M Garner

Svensk version: Erika Nyman-Carlsson, Lauri Nevonen & Claes Norring

Syfte: Bedömning av grad av ätstörning

Ålder: 16 år till vuxen

Administrering: Grupp eller individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare

Tidsåtgång: 20 minuter

Språk: Svensk version

 


 

EDI-3 är en reviderad version av det kända självskattningsinstrumentet EDI-2 och mäter en rad olika specifika beteenden och egenskaper som visat sig ha klinisk relevans hos personer med ätstörningar. EDI-3 ger ett välunderbyggt underlag för vårdplanering och behandlingsutvärdering och kan även användas som screening för att identifiera ätstörningar.

De 91 frågorna från de föregående versionerna av EDI har behållits intakta. I denna nya version har skalorna bearbetats väsentligt utifrån aktuell ätstörningsforskning och utökats med nya sammansatta skalor.

EDI-3 ger resultat på 12 primära, icke överlappande delskalor som består av tre ätstörningsspecifika skalor och nio psykologiska skalor med hög relevans för ätstörningar. Därutöver ger EDI-3 resultat på sex sammansatta skalor: risk för ätstörning, självvärdering, interpersonella problem, affektiva problem, överdriven kontroll och allmänna psykologiska problem.

Svenska normer från 1995–2011
De svenska normerna är insamlade under åren 1995 till 2011 i Örebro län. Normalgruppen består av 648 kvinnor i åldrarna 16–33 år. Patientgruppen består av 294 kvinnor i åldrarna 17–24 år med diagnostiserade ätstörningar.

 


 
 

** EDI-3 komplett består av amerikansk manual, svenskt manualsupplement, frågehäfte inklusive bakgrundsdata, 10 st.*, svars- och poängsättningsblankett (självkopierande), 10 st.*, profilblankett, 10 st.* och SC (Symptom Checklist) 10 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen