SON-R 6−40

Ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av barn, från 6 år, och vuxna

SON-R 6-40, komplett. Innehållslista**.
474-300
28 525 kr
Lägg i varukorgen
SON-R 6-40, Administreringsmanual II på svenska
474-311
1 290 kr
Lägg i varukorgen
SON-R 6-40, Svenska testprotokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.

474-312
365 kr
Lägg i varukorgen
SON-R 6-40, Patterns Booklets.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

474-303
645 kr
Lägg i varukorgen
SON-R, Scoringprogram 2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17. Ingår i Komplett. Vid separat order är det längre leveranstid.
474-206
6 020 kr
Lägg i varukorgen
SON-R 2−8 & SON-R 6−40 komplett med komborabatt***
474-000
55 455 kr
Lägg i varukorgen

 

SON-R 6−40

Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

Av: P.J. Tellegen & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest

Ålder: 6–40 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 50–60 min

Språk: Engelskspråkig originalversion med administreringsmanual och testprotokoll på svenska

  

SON-R 6−40 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av både barn och vuxna. Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter. Testet kan med fördel också användas vid bedömningar av personer med AST, intellektuell funktionsnedsättning eller personer som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen. 

SON-R 6−40 består av fyra deltest: Analogier, Kategorier, Mosaiker och Mönster med sammanlagt 124 uppgifter.

Analogier
Deltestet mäter abstrakt tänkande och deduktiv härledning. Testpersonen ska urskilja och tillämpa principen i en analogi med geometriska figurer.

Kategorier
Deltestet mäter abstrakt tänkande. Testpersonen visas tre bilder som har en gemensam nämnare. Testpersonen ska sedan ur en serie av fem bilder välja två bilder som har samma gemensamma nämnare som de tre första bilderna.

Mosaiker
Deltestet mäter visuospatial förmåga. Testpersonen ska återge ett mönster med hjälp av röd-vita mosaikplattor.

Mönster
Deltestet mäter spatial och visuomotorisk förmåga. Varje mönster består av en eller flera linjer som följer ett systematiskt mönster. Mittendelen av mönstret saknas och testpersonens uppgift är att fylla i det saknade mönstret.

SON-R 6-40 mäter en rad kognitiva förmågor såsom abstrakt tänkande, deduktiv härledning samt visuospatial och visuomotorisk förmåga. Testet är adaptivt och kan genomföras snabbt utan att äventyra tillförlitligheten i bedömningen. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng med medelvärdet 100 och standardavvikelse 15.

Normer från 2009-2011
Normerna är insamlade under åren 2009-2011 i Nederländerna och Tyskland och bygger på testningar av sammanlagt 1933 barn och vuxna i åldrarna 6 till 40:11 år i 17 olika åldersspann.


 

För utbildning i SON-R läs mer här

 


Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, [email protected]

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 


 
** SON-R 6−40 komplett levereras i en väska som innehåller testmaterial, manual i tre delar (Del II Administreringsmanual på svenska samt del I Research Report och III Norm Tables på engelska), svenska testprotokoll, 10 st.*, häften för deltestet Patterns (Mönster), 10 st.*, samt ett scoringprogram på engelska.

* Förbrukningsmaterial

*** Vid samtidigt köp av kompletta SON-R 2−8 och SON-R 6−40 får du 5% komborabatt. Art.nr 474-000.


Alla priser är exklusive moms och frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen