NRDLS - The New Reynell Developmental Language Scales.

Utvecklingsskalor för bedömning av förståelse och produktion av språk hos barn

Reynell-NRDLS, komplett. Innehållslista**.
463-210
14 835 kr
Lägg i varukorgen
Reynell-NRDLS, svensk manual (2017)
463-211
1 815 kr
Lägg i varukorgen
Reynell-NRDLS, vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga
463-212
1 260 kr
Lägg i varukorgen
Reynell-NRDLS, testprotokoll
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

463-213
495 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka

Svensk version: Inger Lundeborg Hammarström, Lisen Kjellmer & Kristina Hansson

Syfte: Utvecklingsskalor för bedömning av förståelse och produktion av språk

Ålder: 2:0–7:5 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog, leg logoped

Tidsåtgång: 30–40 minuter

Språk: Svensk version

 


 

Den svenska versionen av den fjärde utgåvan av det välkända språktestet The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) är avsett för bedömning av barn i åldrarna 2–7 år. Testet är översatt, anpassat och normerat i Sverige under åren 2014–2016 av Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet, Lisen Kjellmer vid Karolinska institutet och Kristina Hansson vid Lunds universitet.

NRDLS består av två delar: Förståelse, som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och Produktion, som fokuserar på barnets språkproduktion. Uppgifterna i För­ståelse- respektive Produktionsdelen speglar varandra så långt som det är möjligt. Eftersom språkförståelse ofta föregår språkproduktion kan denna parallellitet underlätta för klinikern att planera för vidare utred­ning och intervention. Testmaterialet och testuppgifterna i NRDLS har förnyats och valts så att de bidrar till diagnosprocessen genom fokus på konstruktioner som ofta är problematiska för barn som har språkliga svårigheter.

Som komplement finns tilläggsmanualen Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga (eng. Multilingual Toolkit). Vägledningen är ett värdefullt komplement till testet och rekommende­ras till alla testanvändare som använder NRDLS för utredning av flerspråkiga barn. Den innehåller exempel på de utmaningar som översättning av ett språktest innebär och tar upp viktiga överväganden med exempel vid testning av flerspråkiga barn.

Den svenska versionen av NRDLS är normerad bland 530 barn med typisk språkutveckling i åldrarna 2:0–6:11 år. Normeringen genomfördes under våren 2016 i Skåne, Östergötland och Storstockholm. Normerna är beräknade med metoden Continuous norming.


 


 
** NRDLS komplett består av NRDLS svensk manual, Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga, Bildbok 1 – Förståelse och Bildbok 2 – Produktion, stimulusmaterial och 10 st.* testprotokoll.

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen