CFT 20-R

Begåvningstest med icke-verbala testuppgifter för bedömning av barn och vuxna

CFT 20-R. Svensk manual (2016)
450-201
1 495 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. Komplett. Innehållslista**.
450-200
2 055 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. Testhäfte, 1 st.*
450-202
150 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. Svarsblankett. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
450-203
395 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. Utvärderingsblankett. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
450-204
125 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. 10 till 49 testningar. Pris/st
450-212
170 kr
Lägg i varukorgen
CFT 20-R. 50 st och fler testningar. Pris/st
450-213
155 kr
Lägg i varukorgen

 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Av: Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Syfte: Begåvningstest med icke-verbala testuppgifter

Ålder: 8 ½ år till 60 år

Administrering: Individuell eller grupp

Behörighet: Leg psykolog, certifierad testanvändare inom arbetspsykologi.
Den som är certifierad användare för enskilt begåvningstest får beställa samtliga Hogrefes begåvningstest.

Tidsåtgång: 35-65 min

Språk: Svensk version med tyska normer

 


CFT 20-R inom rekrytering
Ladda ner och läs vår studie om CFT 20-R i norskt rekryteringsurval här


 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) är ett begåvningstest med icke-verbala testuppgifter som administreras med hjälp av muntligt givna eller skrivna instruktioner. CFT 20-R är enkelt att administrera och utförs antingen som ett papper & penna-test eller digitalt via dator med mus eller läsplatta.

Testet har sitt ursprung i Cattells teori om flytande intelligens och är en vidareutveckling och en revidering av de tidigare versionerna av testet. CFT 20-R kan användas exempelvis som en första begåvningsbedömning inför remittering eller vid beslut om eventuell utredning med andra mer omfattande testbatterier.

CFT 20-R kan användas av psykologer för bedömning av begåvningsnivå hos både barn och vuxna.
Huvudsakliga användningsområden för bedömningar av barn och ungdomar är inom skola och BUP, exempelvis vid frågeställningar som innefattar inlärningssvårigheter.
Testet kan också användas vid en rad kliniska frågeställningar och i neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar.
Det är också lämpligt att använda CFT 20-R i andra sammanhang där kartläggning av begåv­ningsnivå är av intresse, som i arbetslivet, inom trafik­psykologi samt i forskning.

CFT 20-R består av två delar, Del 1 och Del 2, uppde­lade i sammanlagt åtta deltest utifrån fyra områden: logiska följder, klassifikationer, matriser och topologiska slutsatser.
Uppgifterna i deltesten består enbart av grafiska figurer med fem svarsalternativ för varje uppgift.
Testanvändaren kan välja att administrera fullängdsversionen av testet med Del 1 och Del 2 med totalt åtta deltest eller kortversionen som utgörs av Del 1 med fyra deltest.
Samtliga deltest har en exakt testtid, men det är också möjligt att utöka testtiden för de fyra deltesten i Del 1 för att erhålla ytterligare information om testpersonens prestation.

CFT 20-R fullängdsversion med normal testtid tar cirka 60 minuter att genomföra inklusive instruktioner, och kortversionen tar cirka 35–40 minuter. 

Notera att följande gäller vid test av vuxna:

  • För CFT 20-R papper & penna version finns det enbart normer för kortversionen, Del 1, från 20–60 år.
  • För den digitala versionen (Hogrefe Testsystem, HTS) finns det vuxennormer för Del 1 och Del 2 från 20–60 år.
  • För övriga åldrar, från 8 ½ år, finns det normer för båda delarna (Del 1+Del 2), oavsett version.
     

Testgenomförande och resultat

CFT 20-R kan genomföras som papper & penna version eller digital version i Hogrefe Testsystem, HTS.

Vid papper & penna-testning skriver testpersonen sina svar på en separat självkopierande svarsblankett. Utvärderings­blanketten innehåller en rättningsmall för poängsättning av sva­ren till råvärden, som sedan räknas om till ett IK-värde utifrån åldersnormen.

Den digitala versionen i Hogrefe Testsystem, HTS, (via en dator med mus eller läsplatta) ger en snabb utvär­dering utifrån en resultatrapport som presenterar IK-värden och en profil. I resultatrapporten visas också de viktigaste statistiska parametrarna (profilskillnader och konfidensintervall) samt en kort instruktion för tolkning av resultat. Läs mer om HTS.

Exempel på resultatrapporter från Hogrefe Testsystem, HTS (pdf):

• Exempel på resultatrapport för 50-åring med resultat på del 1 och del 2, men inte sammanslaget (det går inte att få ett sammanslaget resultat för vuxna).

• Exempel på resultatrapport för en 18-åring som har ett resultat både för del 1 och 2 och sammanslaget.

 

Normer och utprövning i Sverige och Norge

Den svenska versionen av CFT 20-R publiceras med tyska normer från 8 ½ år till och med 60 år. Normerna är insamlade under åren 2003 och 2004 och normgruppen består av sammanlagt 3 961 personer.

I Sverige och Norge genomfördes en utprövning av CFT 20-R under åren 2015 och 2016. Papper & penna versionen utprövades i ett urval (N = 123) av svenska barn i åldern 8–13. Den digitala versionen utprövades i ett urval (N = 234) av norska ungdomar i åldern 12–17 år. Båda utprövningarna beskrivs i den svenska manualen.

 

Behörighet

CFT 20-R får användas av legitimerad psykolog eller certifierad användare av begåvningstest.
Fyll i intresseanmälan för certifieringskurs

 


  


** CFT 20-R komplett består av svensk manual, testhäfte 2 st.*, svarsblankett 10 st.* och utvärderingsblankett 10 st.*

* Förbrukningsmaterial


 

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS

 


 

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt

 


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen