Läs- och skrivförmåga

 

 

Utbudet omfattar vetenskapligt framtagna instrument för användning av lärare och specialpedagoger inom grundskolan och gymnasieskolan.

Hogrefes skolmaterial fokuserar på den skriftspråkliga utvecklingen och tillsammans med skickliga och erfarna pedagoger och forskare utvecklar vi produkter av hög kvalitet – alltid baserade på vetenskap. 

I sortimentet finner du bland annat olika typer av material för kartläggning av läs- och skrivförmåga som är användbara på såväl grupp- som individnivå.

Resultaten kan sedan ligga till grund för utvecklingssamtal, fördjupade dyslexiutredningar och upprättande av enskilda åtgärdsprogram.

Test för kartläggning av läs- och skrivförmåga är inte betygsgrundande. Eleverna ska inte öva inför testet, till skillnad från ämnesprov.

Med test för kartläggning av läs- och skrivförmåga kan de elever som behöver stödåtgärder, t ex lästräning, identifieras för att ha möjlighet att klara skolans alla ämnen.

Termlexikon

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 

Sortiment:


Kartläggning av läs- och skrivförmåga


Kartläggning av läs- och skrivförmåga – finlandssvensk bearbetning


Lästräning


Matematikdiagnostik


Utvärdering av förskolemiljön


Termlexikon


Information om upphovsrättslagen


 

Se även utbudet av Språkbedömning i det kliniska sortimentet – för leg logoped och leg psykolog

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen