DLSM

Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet

DLSM Handledning, del 1: Administrering och utvärdering (1983)
266-001
295 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Handledning, del 2: Diagnos och åtgärder (1986) samt CD
266-017
705 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Läshäfte
266-002
65 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Läsprotokoll A och sammanställningstablå,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-003
120 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Läsprotokoll B och sammanställningstablå,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-004
120 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Klasstablå för läsning: Ord,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-005
65 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Anvisning till läskrysset, särtryck ur handledningen
266-006
75 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Läskrysset 1, enkätformulär åk 4,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-007
115 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Läskrysset 2, enkätformulär åk 5-6,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-008
170 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Klasstablå till Läskrysset,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-009
95 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Rättstavning: Svars- och analysblankett,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-010
95 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Klasstablå till Rättstavning,
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-011
95 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Skrivning: Bunt 1 (skrivning 1,2,3)
10 st* av varje. Ange antal bunt.

266-012
130 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Skrivning: Bunt 2 (skrivning 4,5)
10 st* av varje. Ange antal bunt.

266-013
115 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Skrivning: Bunt 3 (skrivning 6,7)
10 st* av varje. Ange antal bunt.

266-014
115 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Klasstablå till Skrivning
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-015
95 kr
Lägg i varukorgen
DLSM Protokoll till Tal och språk
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

266-016
155 kr
Lägg i varukorgen

 


 

 

Av: Lars-Magnus Björkquist, Birgitta Järpsten & Ester Stadler

Syfte: Att få fördjupade kunskaper om elevers aktuella läs- och skrivstatus och utifrån diagnosen planera den fortsatta undervisningen

Ålder: Företrädesvis skolår 4–6

Administrering: Främst individuell

 


 

DLSM kan med fördel användas som kompletterande material till screeningtestet DLS för skolår 4–6, och är främst avsett för de elever som särskilt noga bör uppmärksammas och följas i sin utveckling av de grundläggande läs- och skrivfärdigheterna.

Två av delproven kan endast administreras individuellt

Delprovet Läsnintext 1 och text 2 ger en uppfattning om elevens lästeknik vid läsning av enstaka ord och löpande text samt prövar elevens förståelse av den lästa texten. Både text 1 och text 2 finns i två parallella versioner, A och B.

Delprovet Tal och språk ger information om väsentliga faktorer i den språkliga utvecklingen som kan kopplas till läs- och skrivutvecklingen.

De övriga delproven kan även administreras som grupp-prov

Läskrysset 1 och 2 är elevenkäter med frågor om läsning och attityder till läsning.

Delprovet Rättstavning består av 36 uppgifter som representerar olika moment inom stavningsmetodiken. En kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga ut- värderas med en särskild analystabell.

Delproven Skrivning 1–7 är olika utformade.
Skrivning 1 består av en kort inledande text där eleven fortsätter berättelsen.
Skrivning 2–3 inleds med en kort diktamensövning, vilken blir begynnelsetext till elevens egen berättelse.
Skrivning 4–5 består av en bildserie som eleven  skriver en berättelse till.
Skrivning 6–7 innehåller interpunktionsövningar.

Handledning del 1 innehåller administreringsanvisningar, utvärdering och analys av testresultat samt standardiseringsdata.

Handledning del 2 beskriver de metodiska och pedagogiska utgångspunkterna för materialet. En CD medföljer handledningen. Utifrån fallbeskrivningar beskrivs utförligt hur man genom analys av elevresultaten kan utarbeta metodiska åtgärder för att stödja den enskilde elevens läs- och skrivutveckling.

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen