ITPA

Diagnostiskt test som mäter språkutvecklingen hos barn

ITPA Bildbok I
045-002
1 870 kr
Lägg i varukorgen
ITPA Bildbok II
045-003
1 870 kr
Lägg i varukorgen
ITPA Protokoll
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

045-005
415 kr
Lägg i varukorgen
ITPA, USB
045-007
500 kr
Lägg i varukorgen

 


 

Av: Samuel A Kirk, James J McCarthy & Winifred D Kirk

Syfte: Diagnostiskt test för beskrivning av intraindividuella variationer i kommunikationsförmåga

Ålder: 4:6–12:11 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped samt speciallärare, specialpedagog och talpedagog med kursintyg

Tidsåtgång: 45–60 minuter

 


 

Grundutbildning i ITPA genomförs inte längre. ITPA-3 är en vidareutveckling av ITPA.
Läs om ITPA-3

 

ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) kartlägger barnets starka och svaga sidor så att inlärningen kan gå via de starka sidorna samtidigt som de svaga tränas upp.

Testet används bland annat i utredningar med syfte att hjälpa barn med talsvårigheter, inlärningssvårigheter och språksvårigheter. Det bör kombineras med andra test, till exempel NEPSY och Leiter-R för att åstadkomma en så fullständig bild som möjligt av ett barns sensomotoriska, språkliga, perceptuella och kognitiva fungerande.

Delprov: Auditiv reception, Visuell reception, Auditiv helhet, Visuell  analogi, Auditivt sekvensminne,Visuellt sekvensminne, Sammanljudning, Auditiv analogi, Motorisk uttrycksförmåga, Ordflöde, Vokal uttrycksförmåga, Grammatisk helhet, Visuell helhet. Redovisning: Stanine, Psykolingvistisk ålder (PLÅ), Samlad PLÅ och Psykolingvistisk kvot (PLK).

ITPA är standardiserat på 862 barn från 4:6 år till 9:11 år. Den reviderade utgåvan har kompletterats med normer för barn på 10:0 till 12:11 år (N = 278). Den reviderade utgåvan av ITPA har även moderniserade bildböcker, uppdaterad manual och delvis omgjort protokoll.

Ladda ner ITPA-dokumentationsmall *Pedagogisk utredning

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


  


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen