LS – Reviderad

Klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet

LS Handledning (2004)
261-001
640 kr
Lägg i varukorgen
LS Kopieringsunderlag i set **
261-002
260 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Ordförståelse I, st

261-003
70 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Ordförståelse II, st

261-004
70 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse I, st

261-005
100 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse II, st

261-006
100 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse III, st

261-007
100 kr
Lägg i varukorgen
LS Analysblankett
Diktamen
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-008
120 kr
Lägg i varukorgen
LS Protokoll till Avläsning-Ord
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-009
130 kr
Lägg i varukorgen
LS Protokoll till Avläsning-Nonsensord
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-010
130 kr
Lägg i varukorgen
LS Ordförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-011
230 kr
Lägg i varukorgen
LS Ordförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-012
230 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-013
230 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-014
230 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse III, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-015
230 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Maj-Gun Johansson

Syfte: Diagnostiskt material för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga

Ålder: Högstadiet och gymnasiet

Administrering: Främst grupp

 


 

Ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen, som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna är konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren.

Delprov:

• Diktamen I, II och III i stigande svårighetsgrad

• Avläsning – 50 ord i stigande svårighetsgrad

• Avläsning – 49 nonsensord i stigande svårighetsgrad

• Ordförståelse I och II i stigande svårighetsgrad

• Läsförståelse I och II i stigande svårighetsgrad; båda  innehåller vardera tio texter. Maxtid 35 minuter. 

• Läsförståelse III som ger ett mått på antal rätt och använd lästid. Innehåller sex texter, varav fem är längre än i övriga läsförståelseprov. Tiden mäts individuellt; maxtid 50 minuter.

För åtgärder på elevnivå finns blanketter för kvalitativ analys till Läsförståelse I, II och III. Dessutom finns ett schema över feltyper till diktamensproven i handledningen.

Normer
Normeringen för år 2003 är genomförd på ett urval av klasser från 11 kommuner runt om i landet. Normeringen ägde till största delen rum under hösten. Data från denna samt resultat från elever med annat modersmål än svenska redovisas i handledningen.

Normsupplement, finlandssvenska normer för årskurs 7 och 9
Normsupplementet innehåller finlandssvenska normer för åk 7 och 9, för deltesten Diktamen I och IIIOrdförståelse I och II samt Läsförståelse I och III (inklusive Läskvot).

Normeringen genomfördes i skolor i Svenskfinland under 2007–2008, och innefattar 555 elever från årskurs 7 samt 562 elever från årskurs 9.

>> Ladda ner normsupplement här 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

** Innehåller fyra kopieringsunderlag för Kvalitativ analys Läsförståelse I, II och II samt en Elevjournal.

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen