UMESOL

Pedagogiskt hjälpmedel för kartläggning av enskilda elever med läs- och skrivsvårigheter i skolår 1-3

UMESOL Läsning och Skrivning Handledning (1984)
270-001
360 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Läsning och Skrivning Protokoll
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-002
400 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Läsning och Skrivning Svarshäfte
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-003
305 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Läsning och Skrivning Läsprov
270-004
240 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Läsning och Skrivning Planeringsschema
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-007
100 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Handledning för kartläggning och utveckling (1984)
270-101
360 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov,
4 x 25 st* (en bunt av vardera prov A, B, C, D). Ange antal bunt.

270-102
285 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov A, Ljudsegmentering
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-103
100 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov B, Ljudsyntes
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-104
100 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov C, Positionsanalys
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-105
100 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov D, Segmentsubtraktion
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-106
100 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL, Självbild, Handledning Kartläggning(1984)
270-201
180 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL, Självbild, Handl f utveckling (1984)
270-206
160 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL, Självbilden, ballong & flaggbarnet (lågstadiet)
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-203
255 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL, Självbilden, så här är jag (mellanstadiet)
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-204
140 kr
Lägg i varukorgen
UMESOL, Självbilden, val av svårighetsgrad
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

270-205
140 kr
Lägg i varukorgen

 


 

Av: Karin Taube, Margit Tornéus & Ingvar Lundberg

Syfte: Pedagogiskt hjälpmedel för kartläggning av enskilda elever med läs- och skrivsvårigheter samt för att lägga upp individuella utvecklingsprogram

Ålder: Lågstadiet (självbild även mellanstadiet)

Administrering: Främst individuell

 


 

UMESOL har till syfte att ge speciallärare hjälp med en systematisk diagnos av läs- och skrivsvårigheter. Med ledning av en detaljerad kartläggning kan planmässig inlärning och träning genomföras i ett utvecklingsprogram. En vägledande princip för konstruktionen av UMESOL har varit att komma fram till ett mönster av starka och svaga sidor hos en elev som kommit till korta med läsinlärningen.

 

UMESOL består av tre delar:

  • Läsning och skrivning som omfattar 12 delprov med olika svårighetsgrad, vilka prövar olika aspekter av läs- och skrivförmågan. 
  • Fonologisk medvetenhet innehåller fyra delprov: Ljudsegmentering, Ljudsyntes, Positionsanalys och Segmentsubtraktion.
  • Självbild består av formulären Ballongbarnet och Flaggbarnet (avsett för lågstadiet) och Så här är jag (avsett för mellanstadiet) där eleven tar ställning till det egna jaget, i relation till skolan i allmänhet, skolarbete i synnerhet samt kamratrelationer. I formuläret Val av svårighetsgrad är det främst elevens tilltro till den egna förmågan att klara skolarbetet som utvärderas.

 

Handledningarna innehåller beskrivningar av den teoretiska bakgrunden, standardiseringen, administrerings- och tolkningsanvisningar samt förslag till pedagogiska hjälpinsatser med konkreta exempel.

 


Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen