ITPA-3

Kartläggning av språklig förmåga hos barn 6-13 år

ITPA-3, komplett
045-200
2 155 kr
Lägg i varukorgen
ITPA-3, manual
045-201
915 kr
Lägg i varukorgen
ITPA-3, lärarhäften
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

045-202
425 kr
Lägg i varukorgen
ITPA-3, elevhäften
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

045-203
425 kr
Lägg i varukorgen
ITPA-3, USB. Innehåller ljudfiler för deltest 5 och 12.
045-205
390 kr
Lägg i varukorgen

 


 

Av: Donald D Hammill, Nancy Mather & Rhia Roberts

Syfte: Kartläggning av olika aspekter av barns språkliga förmåga

Ålder: 6–13 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped samt specialpedagog, speciallärare och talpedagog med kursintyg

Tidsåtgång: 45-60 minuter

Språk: Svensk version

 


 

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

ITPA-3 kartlägger olika aspekter av barns språkliga förmåga. ITPA-3 består av sammanlagt 12 deltest varav deltest 1–6 bedömer muntlig uttrycksförmåga och deltest 7–12 skriftspråklig kompetens. Det sammanlagda resultatet av samtliga 12 deltest ger en genomgripande bild av barnets allmänna språkförmåga. Dessutom kan man med hjälp av olika kombinationer av de ingående deltesten bedöma förmågorna semantik, grammatik, fonologi, förståelse, ordidentifikation, stavning och avkodning.  Läs mer om de ingående deltesten och skalorna i ITPA-3 här.

ITPA-3 avser att identifiera barn med svårigheter i tal- och skriftspråk samt ge en bild av barnets språkliga styrkor och svagheter. Resultatet kan även användas som en indikator på läs- och skrivmognad samt för att bedöma behovet av specialundervisning. ITPA-3 gör det möjligt att bedöma skillnader mellan tal- och skriftspråk, studera förhållandet mellan fonologisk och ortografisk kompetens samt mellan kognitiv och språklig förmåga och deras relation till läsning och skrivning.

ITPA-3 är en vidareutveckling av ITPA och har till sitt innehåll anpassats för att täcka och mäta olika aspekter av barnets språkliga förmåga. De visuomotoriska deltesten som ingår i ITPA har avlägsnats ur ITPA-3. Två deltest ur den tidigare versionen av ITPA, auditiv analogi och grammatisk helhet, finns även i ITPA-3, men övriga deltest är nykonstruerade.

Svenska normer från 2013
Den svenska versionen av ITPA-3 har framtagits av Bengt Holmgren. Standardiseringen genomfördes under våren 2013.  

Kurs
Kurs i ITPA-3 anordnas av Säffle Utvecklingsmodell AB  

Beställning av kursmaterial inför kursstart
Har du bokat kurs och ska beställa kursmaterial, vänligen maila in din beställning till [email protected]

Det är inte möjligt att beställa via e-handeln innan du är behörig användare.

Obs! Kursintyg krävs för behörighet. Skickas till Hogrefe för registrering. Det är inte möjligt att beställa via e-handeln innan du är behörig användare.

 


 
 

ITPA-3 komplett består av manual, lärarhäften, 10 st.* och elevhäften,10 st.* samt USB.

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen