DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet - DIGITAL testning

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS 7-9 och år 1. Läshastighet, version A+B, 25 st testningar.
281-301
415 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse, version A+B. 25 st testningar.
281-401
415 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse, version A+B. 25 testningar.
281-501
490 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Rättstavning, version A + B, svarsblankett med analysschema (pappersversion) 25 st + digitala scoringar, 25 st
281-201
190 kr
Lägg i varukorgen

 


DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

Till produktsidan

 


Fem steg innan du kan köra igång med digital testning i Hogrefe Testsystem, HTS.

Läs merDLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
DIGITAL testning

Proven Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse finns även för digital testning via Hogrefe Testsystem, HTS.

Testning kan ske på dator eller surfplatta. Resultatet finns tillgängligt direkt efter genomförd testning.

I provet Rättstavning skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Efter rättning av provet, kan poängen för uppgifterna matas in i HTS för att generera en resultatrapport.

 

Bedömning av elevernas resultat och normer

Ordförståelse och Läshastighet
Resultatet för samtliga digitala prov bedöms utifrån samma normer som pappersversionerna. Inga skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper eller digitalt för proven Ordförståelse och Läshastighet.

Läsförståelse – Nyhet!
Även det digitala Läsförståelseprovet bedöms utifrån samma normer som för pappersversionen. Det digitala läsförståelseprovet kan dock inte jämställas med ett läsförståelseprov på papper, eftersom läsning på skärm delvis ställer andra krav på individens förmågor än läsning av tryckt text. Vid digital testning är det därför viktigt att beakta att ett digitalt läsförståelseprov undersöker läsförståelse vid digital läsning medan ett läsförståelseprov på papper undersöker läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Elever med låga resultat i det digitala läsförståelseprovet bör man följa upp på samma sätt som alltid vid låga resultat i DLS-prov. Förslagsvis kan en uppföljning med ett annat läsförståelseprov på papper rekommenderas för att undersöka elevens läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Skolverket har samlat en del viktig information om skillnaderna mellan digital läsning och läsning av tryckt text på sin hemsida.

Länk till Skolverket.Exempelrapporter

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Läsförståelse A och B 
Exempelrapporter Läsförståelse:

Rättstavning A och B
Här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 

Exempelrapporter Rättstavning:

Ladda hem manual för hur inmatningen går till i de fall man har gjort ett test i pappersversion och önskar mata in resultatet i HTS. Efter inmatning i HTS är det till exempel möjligt att ta ut en rapport med normerade värden.

 


 

Frågor & svar om digitala DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

 


 

HTS manualer, information, tips och instruktionsfilmer

Läs mer 

 


 

 
 

Vi tar endast emot beställningar av digitala DLS via mejl

Handla via förifyllt mejl eller mejla [email protected]


 

Beställ Handledning här

 


Alla priser är exklusive moms


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen