DLS skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS 7-9 och år 1. Handledning (2018)
281-010
640 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Rättstavning
Version A och B.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-002
110 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läshastighet
Version A och B.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-003
385 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse
Version A för åk 7-8.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-004
420 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-005
420 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse
Version A för åk 7-8.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-006
480 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-007
480 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Klassammanställningsblankett
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-008
100 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Individuell analys Läsförståelse
Version A och B.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-009
100 kr
Lägg i varukorgen

 


 

 

Av: Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga

Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet

Administrering: Främst grupp

 


 

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om elevernas färdigheter i läsning och skrivning. Materialet omfattar fyra prov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse

Proven finns i två versioner:

Version A för skolår 7 och 8

Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. Version A och B har 8 gemensamma och 28 unika uppgifter. Analystabellen på svarsblanketten underlättar kvalitativ analys av elevens stavningsförmåga.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 10 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten är densamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för version A och 4 minuter för version B.

Läsförståelse omfattar tre sammanhängande texter med 24 tillhörande frågor i respektive version. De 21 flervalsuppgifterna används för normjämförelse. Frågor med öppna svar används för kvalitativ analys. Blanketten Individuell analys ger stöd i analysen av elevens lässtrategier och svaren på de öppna frågorna.

Den andra upplagan av handledningen (2018) innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för de fyra proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

Exempelsidor från materialet (pdf):

DLS 7 till 9 och år 1 gymnasiet Handledning

DLS 7 och 8 Läsförståelse A

DLS 7 och 8 Ordförståelse A

DLS 9 år 1 gymnasiet Läsförståelse B

DLS 9 år 1 gymnasiet Ordförståelse B

 

Normer
Standardiseringen av Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet genomfördes i en grupp om cirka 5 600 elever under hösten 2016. Läsförståelse standardiserades i en grupp om cirka 3 500 elever under hösten 2017 och våren 2018. 

 


Papper & Penna eller digitalt material

DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet finns både som papper- & penna-version och digital version i Hogrefe Testsystem, HTS. 

Digital testning – information och priser

 Frågor & svar

 


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


OBS! Läsförståelseproven (art.nr. 281-006, 281-007, 281-009) är nya sedan 2018 och kräver därför den nya handledningen från 2018 (art.nr. 281-010).
Läs mer om äldre material.


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen