Lilla DUVAN

Dyslexiscreening för skolår 3, 5 och 7

Lilla DUVAN, komplett
255-100
1 435 kr
Lägg i varukorgen
Lilla DUVAN, handledning (2010)
255-001
525 kr
Lägg i varukorgen
Lilla DUVAN, svarshäfte
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

255-002
380 kr
Lägg i varukorgen
Lilla DUVAN, sammanställningsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

255-003
160 kr
Lägg i varukorgen
Duvan/Lilla Duvan, svarskort Ja/Nej
255-004
110 kr
Lägg i varukorgen
Lilla DUVAN, USB-sticka Fonologiskt arbetsminne
255-007
410 kr
Lägg i varukorgen

 


 

Av: Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter.

Ålder: Skolår 3, 5 och 7

Administrering: Grupp eller individuell

Tidsåtgång: 25 minuter

Språk: Svensk version

 


 

Lilla DUVAN är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Lilla DUVAN bygger på samma teoretiskt välförankrade grund som DUVAN, som är ett screeninginstrument avsett för ungdomar och vuxna. 

Lilla DUVAN omfattar fyra delprov: 

Självskattning
Omfattar 14 påståenden om läsning och skrivning, som eleven tar ställning till på en fyrgradig skala. Påståendena berör elevens intresse och motivation för läsning samt dyslektiska problem.

Arbetsminne
Omfattar sex uppgifter med stigande svårighetsgrad. Uppgifterna går ut på att eleverna presenteras en bokstav som de ska minnas, varefter de får besvara en muntlig fråga genom att hålla upp en ”ja”- eller ”nej”-skylt. Efter ett antal presenterade bokstäver (två till och med fyra) och frågor ska eleverna skriva ned presenterad bokstavsserie.

Ljuden ger ordet
Är ett tidsbegränsat delprov. Ett stort antal nonord presenteras radvis tre och tre. Eleverna får tre minuter på sig att markera det nonord i varje rad som låter som ett riktigt ord när man uttalar det.

Bokstäverna ger ordet
Är ett tidsbegränsat delprov. Ett stort antal ord, både nonord och riktiga ord, presenteras radvis tre och tre. Eleverna får tre minuter på sig att markera det ord i varje rad som är korrekt stavat.

Utvärderingen av elevens resultat på Lilla DUVAN sker i relation till ett framtaget gränsvärde för bedömning om råpoängen faller inom riskzonen för dyslektiska svårigheter eller inte. Lilla DUVAN tar cirka 25 minuter att genomföra och administreras företrädesvis i grupp.

Materialet är avsett att användas i grundskolans skolår 3, 5 och 7.

Standardisering av Lilla DUVAN har skett i ett urval av över 2 000 elever i grundskolans skolår 3, 5 och 7, varav cirka 150 elever med dyslektiska problem. 


 

 
 

Lilla DUVAN komplett omfattar: Handledning, svarshäfte 25 st*, USB, svarskort 25 st*, sammanställningsblankett 25 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen