SOMT

Språkförståelse av ord, meningar och text, för skolår 4–7

SOMT handledning (2020)
370-101
625 kr
Lägg i varukorgen
SOMT, Grupprov Elevhäfte – grupprov, 25 st*. Resultatsammanställning, 25 st*. Ange antal bunt.
370-100
590 kr
Lägg i varukorgen
SOMT Elevhäfte – individualprov, 10 st*. Ange antal bunt.
370-103
235 kr
Lägg i varukorgen

 


 

Av: Christer Jacobson, Anna Fouganthine och Ing-Marie Sandberg

Syfte: Bedömning av språk- och läsförståelse

Ålder: Skolår 4–7

Administrering: Grupp och individuell

  

Det är en nödvändig färdighet att kunna läsa texter med förståelse. Att förstå skriven text påverkar i hög grad en individs möjlighet att klara av alla skolans ämnen skoltiden igenom. Därför är det av största vikt att så tidigt som möjligt upptäcka svårigheter med språk- och läsförståelse för att kunna sätta in adekvata åtgärder i undervisningen. Dessa svårigheter kan finnas hos både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT är ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse hos elever i årskurs 4 till 7 och kan användas för både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT består av två delar:

 • Del 1 är ett grupprov för screening som kan genomföras i helklass.
 • Del 2 är ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter på del 1.

Grupprovet består av 6 delprov som tar ungefär en lektion, dvs. 30 till 40 minuter att genomföra.

Individualprovet består av 8 delprov och används för en fördjupad undersökning av elevens språk- och läsförståelse. Testtiden är individuell.

• Se en översikt – delproven i SOMT (pdf)

• Se exempel på SOMT grupprov (pdf)

• Se beskrivning av SOMT individualprov (pdf)

Proven i SOMT undersöker olika aspekter av språk- och läsförståelse och har årskurs 4-nivå som utgångspunkt. Proven kan användas även i högre årskurser för att identifiera elever som har svårigheter och inte når upp till åldersadekvat nivå. Proven är därför normerade för årskurs 4–7.

 


 

SOMT undersöker svårigheter utifrån tre olika aspekter av språk- och läsförståelse:

 1. Nivå av förståelse:
  1. Förstå det som står i texten.
  2. Kunna dra slutsatser av det som står i texten.
  3. Förstå textens djupare innebörd och använda den för nya kunskaper.
    
 2. Nivå av språket:
  1. Ord.
  2. Meningar.
  3. Text.
    
 3. Olika modaliteter:
  1. Förstå uppläst text.
  2. Förstå text när man läser högt.
  3. Förstå text vid tyst läsning.

    

 

Förslag på åtgärder och exempel på olika övningar ges i ett särskilt avsnitt i handledningen till SOMT. Dessa förslag kan vara ett stöd till pedagogen i planeringen av olika insatser i såväl klassen som med enskilda elever. Handledningen innehåller även ett antal fallexempel som belyser olika typer av svårigheter hos svenskspråkiga och flerspråkiga elever. För varje fallexempel ges förslag på relevanta specialpedagogiska insatser.

 


 

Författare
SOMT har utvecklats av Christer Jacobson (senior docent, Linnéuniversitetet och författare till LäsKedjor-2), Anna Fouganthine (lektor, Linnéuniversitetet) och Ing-Marie Sandberg (senior universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet).
Läs mer

SOMT-materialet har vuxit fram i ett flerårigt samarbete med lärare på många grundskolor runtom i Sverige.

 


 

Normer
SOMT normerades under höstterminen 2019 i årskurserna 4 till 7. Normeringen genomfördes i 20 kommuner i Sverige. Normerna för grupprovet baseras på sammanlagt 1 653 testningar med både svenskspråkiga och flerspråkiga elever. Normerna för individualprovet baseras på sammanlagt 259 testningar som genomfördes med slumpmässigt valda elever ur normgruppen. Normerna i SOMT presenteras som staninevärden och är uppdelade på årskurs. För grupprovet anges också ett gränsvärde för varje årskurs. Elever med ett resultat lika med eller under gränsvärdet bör följas upp med SOMT individualprov.

 


 

Material

SOMT materialet omfattar handledning, elevhäfte för grupprov med resultatsammanställning** samt elevhäfte för individualprov.

** Resultatsammanställning (2-sidig blankett):
På blankettens framsida sammanställs elevens resultat i grupprovet. 
På blankettens baksida sammanställs elevens resultat i individualprovet.


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen