4–6 – Lästräning

 

Genom att arbeta välstrukturerat och systematiskt med lästräning hos elever som har, eller är i riskzonen för att utveckla, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan tydliga framsteg nås.

Framsteg som i sin tur ofta dessutom leder till att elevens självkänsla samtidigt stärks.

När rätt åtgärder sätts in i rätt tid ges även lässvaga elever möjlighet att tidigt kunna följa med i skolans olika ämnen.

Det ger eleven en god grund att stå på för att även långsiktigt nå målen med sin utbildning.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen