Skriv utSkriv ut

Digitala testningar

I kampen mot smittspridningen av Covid-19 vill vi tipsa om våra digitala test i Hogrefe Testsystem HTS 5.

Läs mer om digitala test.

 


 

Det är just nu förlängda leveranstider och svarstider på ärenden på grund av lägre bemanning än normalt.
Vi hoppas på överseende med detta och hanterar givetvis alla ärenden snarast möjligt.


 

Att ta människors vardag på allvar

Vetenskapligt framtagna test och metoder för användning i skola, den kliniska vardagen samt vid rekrytering och ledarskapsutveckling. 


 

NYHET! 

Steg för steg

Lästräning hemma för barn i förskole- och lågstadieåldern

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma. 

Läs mer

 


 

Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition).
Utvecklingsbedömning av barn i åldern 0–6 år.

NYHET! Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager. Läs mer 

Inbjudan till föreläsning om KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning av författarna till ALMA.

Fredag 15 maj kl 9–10 i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här


 

 

Eftersom personlighet har betydelse i arbetslivet

För en evidensbaserad rekryteringsprocess hålls en NEO-PI-3 certifieringskurs i Stockholm 27 och 28 maj.

Kursledare: leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi Sara Henrysson Eidvall samt leg. psykolog Lovisa Alehagen.

Läs mer och anmäl dig här


 

 Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan

John N. Constantino, Christian P. Gruber.
Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte 

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 2 ½–69 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svenska

Det har länge saknats en i Sverige standardiserad och normerad skattningsskala för att mäta autistiska drag på ett kvantitativt sätt för klinisk användning och forskning; en skala som är anpassad för hela åldersspannet och olika typer av informanter och som på ett reliabelt sätt mäter social funktion och flexibilitet över hela spannet från över- och genomsnittligt fungerande till en hög nivå av svårigheter. Utgivningen av den svenska versionen av Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2), Skattningsskala för social responsivitet, ändrar på det förhållandet.

Läs mer


NYHET!

SON-R 2-8 är ett icke-verbalt begåvningstest
för bedömning av barn från 2 till 8 år.


>> Läs mer


 

 DAGS ATT KOMMA IGÅNG MED DIGITAL TESTNING I HTS 5 ?
– SE SNABBSTARTSFILMEN
Här presenteras en snabbstart – främst för dig som ska administrera test i skola

Tid: 00:05 - Testförberedelser
Tid: 02:45 - Testning genomförs
Tid: 04:10 - EN persons resultat
Tid: 05:50 - Gruppresultat

För närmare instruktioner, se den utförliga användarmanualen (pdf).


 

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom


Det är med stolthet vi nu lanserar ALMA.
Materialet är den första svenska, publicerade och vetenskapligt beprövade metoden i sitt slag och författare är Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna.


 

WIP
Wolff intensivprogram

av Ulrika Wolff

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial från 9 år.

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.

HTS 5

Online: bedömningar med Hogrefe Testsystem

Hogrefes digitala Testsystem, HTS 5, är plattformsoberoende, användarvänlig och med tilltalande design.

Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt.

>> Läs mer om HTS 5 här

KONTAKT-manual

Nyhet! KONTAKT-manualen är nu fullständigt omarbetad och bättre synkroniserad med arbetsböckerna än tidigare.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtrillstånd enligt Frankfurtmodellen.
Deltagare: 8–19 år.

>> Läs mer om KONTAKT här

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB