Skriv utSkriv ut

Nu tar vi emot förbeställningar för de verksamheter som kommer att ha sommarstängt

Om du lägger en beställning innan du går på semester påminner vi om att det alltid måste finnas någon på plats vid leveranstillfället för att ta emot och signera försändelsen.

För att undvika att din leverans går i retur kan du därför redan nu göra en förbeställning och få leveransen i vecka 31-33. 

Läs mer


 

Välkommen till den filmade föreläsningen med författarna till ALMA

Denna föreläsning om ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) skulle genomföras med publik den 15 maj. P.g.a. covid-19 valde vi att istället filma utan publik.

Föreläsningen är ca 43 minuter lång och är indelad i tre delar:
Autism & psykoterapiforskning
Susanne Bejerot, professor, psykiater och leg psykoterapeut
Gruppbehandling med ALMA
Eva Björnstjerna, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT
Frågor & svar

Se föreläsningen här (YouTube)

Läs mer om ALMA


 

Att ta människors vardag på allvar

Vetenskapligt framtagna test och metoder för användning i skola, den kliniska vardagen samt vid rekrytering och ledarskapsutveckling. 


Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition). 
Utvecklingsbedömning av barn i åldern 0–6 år.

NYHET! Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager.

Läs mer


 

Digitala testningar

I kampen mot smittspridningen av Covid-19 vill vi tipsa om våra digitala test i Hogrefe Testsystem HTS 5.

Läs mer om digitala test.


 

Råd vid testning på distans

Att tänka på när man inte har möjlighet att testa på plats.

Du kan bland annat ta del av vad du ska tänka på gällande juridiska och etiska överväganden, vilka test som kan lämpa sig att administrera på distans, hur testsituationen ska planeras och tolkning av testresultaten.

Läs mer 

Hogrefe publicerar en rad vetenskapliga tidskrifter och vi vill nu erbjuda dig ett urval av intressanta artiklar med koppling till den rådande COVID-19 situationen.

Läs mer


 

NYHET! 

Steg för steg

Lästräning hemma för barn i förskole- och lågstadieåldern

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma. 

Läs mer


 

 Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan

John N. Constantino, Christian P. Gruber.
Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte 

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 2 ½–69 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svenska

Det har länge saknats en i Sverige standardiserad och normerad skattningsskala för att mäta autistiska drag på ett kvantitativt sätt för klinisk användning och forskning; en skala som är anpassad för hela åldersspannet och olika typer av informanter och som på ett reliabelt sätt mäter social funktion och flexibilitet över hela spannet från över- och genomsnittligt fungerande till en hög nivå av svårigheter. Utgivningen av den svenska versionen av Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2), Skattningsskala för social responsivitet, ändrar på det förhållandet.

Läs mer


NYHET!

SON-R 2-8 är ett icke-verbalt begåvningstest
för bedömning av barn från 2 till 8 år.


>> Läs mer


 

 DAGS ATT KOMMA IGÅNG MED DIGITAL TESTNING I HTS 5 ?
– SE SNABBSTARTSFILMEN
Här presenteras en snabbstart – främst för dig som ska administrera test i skola

Tid: 00:05 - Testförberedelser
Tid: 02:45 - Testning genomförs
Tid: 04:10 - EN persons resultat
Tid: 05:50 - Gruppresultat

För närmare instruktioner, se den utförliga användarmanualen (pdf).


 

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom


Det är med stolthet vi nu lanserar ALMA.
Materialet är den första svenska, publicerade och vetenskapligt beprövade metoden i sitt slag och författare är Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna.


 

WIP
Wolff intensivprogram

av Ulrika Wolff

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial från 9 år.

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.

HTS 5

Online: bedömningar med Hogrefe Testsystem

Hogrefes digitala Testsystem, HTS 5, är plattformsoberoende, användarvänlig och med tilltalande design.

Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt.

>> Läs mer om HTS 5 här

KONTAKT-manual

Nyhet! KONTAKT-manualen är nu fullständigt omarbetad och bättre synkroniserad med arbetsböckerna än tidigare.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtrillstånd enligt Frankfurtmodellen.
Deltagare: 8–19 år.

>> Läs mer om KONTAKT här

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB