5 publikationer i fokus
Tips
Diagnostisering av autism och autismspektrumtillstånd

ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule - 2nd, är en halvstrukturerad, standardiserad observationsbedömning av kommunikation, social interaktion, lek och begränsade repetitiva beteenden vid misstanke om autism eller autismspektrumtillstånd. 

Psykoterapi för vuxna med ADHD

Denna gruppfärdighetsträning, baserad på dialektisk beteendeterapi – DBT, har visat på goda behandlingseffekter för vuxna med ADHD även i svenska studier. 

Kartläggning av språklig förmåga hos barn

ITPA-3 (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) avser att identifiera barn med svårigheter i tal- och skriftspråk samt ge en bild av barnets språkliga styrkor och svagheter. 

 

 

Kursutbud

Här hittar du länkar till utbildningar i Hogrefes test och metoder. 

Läs mer

 

 

 

 

HTS – Den digitala testplattformen

Flera test är utvecklade och publicerade i både papper & penna-version och digital version.

Med Hogrefe Testsystem, HTS, sparar du tid och får automatiskt rättade resultat.

Läs mer

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen