SRS-2

Bedömning av sociala färdigheter hos 2,5 – 69-åringar

SRS-2 Manual svensk (2019)
2½–69 år

471-201
1 260 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Komplett Småbarn, Barn & Ungdom
471-200
1 985 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Komplett Vuxna
471-250
1 985 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär & Profilblad Småbarn.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

471-202
415 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär & Profilblad Barn & Ungdom.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

471-203
415 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär & Profilblad Vuxen Självskattning.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

471-204
415 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär & Profilblad Vuxen Annan.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

471-205
415 kr
Lägg i varukorgen

 

Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan
(Social Responsiveness Scale, Second Edition)

Av: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter

Ålder: 2½–69 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Språk: Svenska


 

Kostnadsfritt webinar:

Om SRS-2 – Så kan även subtila avvikelser i social förmåga fångas upp vid screening


Tisdag 23 oktober kl 10–11
Torsdag 25 november kl 15–16

 

Läs mer och anmäl dig här

 


 


SRS-2 är en standardiserad skattningsskala som ger ett mått på egenskaper förknippade med autismspektrumtillstånd inom områdena social medvetenhet, social motivation, social kommunikation, socialt samspel samt bete­ende- och tankeflexibilitet.

SRS-2 kan användas för screening och stöd vid diagnostik av autismspektrum­tillstånd och för att undersöka samtidiga autistiska svårigheter vid andra utvecklingsrelaterade eller psy­kiatriska tillstånd. SRS-2 används för bedömning och kartläggning av individens sociala kompetens så som den tar sig uttryck i individens naturliga omgivning och i samspel med andra.

SRS-2 finns i olika versioner som man väljer utifrån ålder och informant.

Småbarnsversionen, från 2:6 till 3:11 år, och barn- och ungdomsversionen, från 4:0 till 17:11 år, är båda avsedda att besvaras av föräldrar och/eller förskole-/skolperso­nal.

Vuxenversionen, 18 år och äldre, finns för självskattning och annans skattning för anhöriga och vänner.

De fyra olika versionerna i SRS-2 består av frågeformulär med 65 påståenden som besvaras på en fyrgradig Likertskala. Tolkningen av resultatet görs utifrån SRS-2 totalpoäng som över­förs till normerade T-poäng. Resultatet presenteras också med DSM-5-orienterade delskalor med separata T-poäng för skalorna Social kommunikation och social interaktion samt Flexibilitet.

Därutöver kan SRS-2 delas upp i fem delskalor: Social medve­tenhet, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation och Flexibilitet. Dessa delskalor är lämpliga att användas till exempel för planering och utvärdering av interventio­ner.

SRS-2 är standardiserad och normerad i Sverige under åren 2017–2018. (Totalgrupp N=1 691; varav småbarnsversionen n=127, barn- och ungdomsversionen n=1 011 och vuxenversionen n= 553).

Den svenska versionen av SRS-2 har utvecklats i nära samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).


 
SRS-2 komplett småbarn, barn och ungdomar:
SRS-2 svensk manual (2½–69 år), SRS-2 småbarnsversion med frågeformulär och profilblad 10 st och SRS-2 barn- och ungdomsversion med frågeformulär och profilblad 10 st.


SRS-2 komplett vuxen:
SRS-2 svensk manual (2½–69 år), SRS-2 vuxen – självskattning med frågeformulär och profilblad 10 st och SRS-2 vuxen ­– annan med frågeformulär och profilblad 10 st.


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen