SRS-2

Bedömning av sociala färdigheter hos 2,5–69-åringar

SRS-2 Manual svensk (2019)
2½–69 år

471-201
1 630 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Komplett Småbarn, Barn & Ungdom. Innehållslista**.
471-200
2 570 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Komplett Vuxna. Innehållslista***.
471-250
2 570 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär + Profilblad Småbarn från 2:6 till 3:11 år. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
471-202
535 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär + Profilblad Barn & Ungdom från 4:0 till 17:11 år. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
471-203
535 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär + Profilblad Vuxen Självskattning. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
471-204
535 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, Frågeformulär + Profilblad Vuxen Annan. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
471-205
535 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, 10–49 testningar. Pris/st
471-553
55 kr
Lägg i varukorgen
SRS-2, 50 och fler testningar. Pris/st
471-554
50 kr
Lägg i varukorgen

 

Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan
(Social Responsiveness Scale, Second Edition)

Av: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter

Ålder: 2½–69 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Språk: Svenska

 


 

Digital version – automatisk poängberäkning ger ett snabbt och säkert resultat.

Läs mer

 SRS-2 är en standardiserad skattningsskala som ger ett mått på egenskaper förknippade med autismspektrumtillstånd inom områdena social medvetenhet, social motivation, social kommunikation, socialt samspel samt bete­ende- och tankeflexibilitet.

SRS-2 kan användas för screening och stöd vid diagnostik av autismspektrum­tillstånd och för att undersöka samtidiga autistiska svårigheter vid andra utvecklingsrelaterade eller psy­kiatriska tillstånd. SRS-2 används för bedömning och kartläggning av individens sociala kompetens så som den tar sig uttryck i individens naturliga omgivning och i samspel med andra.

SRS-2 finns i olika versioner som man väljer utifrån ålder och informant.

Småbarnsversionen, från 2:6 till 3:11 år, och barn- och ungdomsversionen, från 4:0 till 17:11 år, är båda avsedda att besvaras av föräldrar och/eller förskole-/skolperso­nal.

Vuxenversionen, 18 år och äldre, finns för självskattning och annans skattning för anhöriga och vänner.

De fyra olika versionerna i SRS-2 består av frågeformulär med 65 påståenden som besvaras på en fyrgradig Likertskala. Tolkningen av resultatet görs utifrån SRS-2 totalpoäng som över­förs till normerade T-poäng. Resultatet presenteras också med DSM-5-orienterade delskalor med separata T-poäng för skalorna Social kommunikation och social interaktion samt Flexibilitet.

Därutöver kan SRS-2 delas upp i fem delskalor: Social medve­tenhet, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation och Flexibilitet. Dessa delskalor är lämpliga att användas till exempel för planering och utvärdering av interventio­ner.

SRS-2 är standardiserad och normerad i Sverige under åren 2017–2018. (Totalgrupp n=1 691; varav småbarnsversionen n=127, barn- och ungdomsversionen n=1 011 och vuxenversionen n= 553).

Den svenska versionen av SRS-2 har utvecklats i nära samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).

 

Digital version – automatisk poängberäkning ger ett snabbt och säkert resultat

Ovan är ett exempel på totalpoäng och graf från en resultatrapport som snabbt och automatiskt genereras efter skattning.
 

Den digitala versionen av SRS-2 går att genomföra på dator eller surfplatta genom Hogrefe Testsystem, HTS.

Testledaren väljer det SRS-2-formulär som ska användas. Respondenten kan sedan genomföra skattningen på plats eller hemma via en länk.

HTS genererar poängberäkningen snabbt och säkert.

Resultatet kan avläsas direkt på skärmen, skrivas ut och laddas ned som pdf. I resultatrapporten presenteras resultatet på alla skalor och index med både råpoäng och normerad poäng, samt individens svar på varje enskilt item. I rapporten ingår en kortfattad beskrivning av vad individens totalpoäng tyder på för eventuella svårigheter (samma beskrivning som finns i manualen).

Varje administrering av ett formulär kostar en testkredit oavsett vilket av de fyra SRS-2-formulären som används.

Om du inte redan har ett användarkonto i Hogrefe Testsystem, HTS, behöver vi teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR innan du kan sätta igång.

Läs mer om Hogrefe Testsystem, HTS


 ** SRS-2 komplett småbarn, barn och ungdomar:
SRS-2 svensk manual (2½–69 år), SRS-2 småbarnsversion med frågeformulär och profilblad 10 st och SRS-2 barn- och ungdomsversion med frågeformulär och profilblad 10 st.

*** SRS-2 komplett vuxen:
SRS-2 svensk manual (2½–69 år), SRS-2 vuxen – självskattning med frågeformulär och profilblad 10 st och SRS-2 vuxen ­– annan med frågeformulär och profilblad 10 st.

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen