ALMA

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom

ALMA, Manual för gruppledare
762-001
1 140 kr
Lägg i varukorgen
ALMA, Arbetsbok för deltagare*
762-002
445 kr
Lägg i varukorgen
ALMA, Arbetsbok för deltagare
5 st*/bunt. Ange antal bunt.

762-005
2 100 kr
Lägg i varukorgen
ALMA, Arbetsbok för deltagare
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

762-010
4 005 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna

Läs mer om författarna till ALMA

 


 

Välkommen till en föreläsning med författarna till ALMA.

Föreläsningen är ca 43 minuter lång och är indelad i tre delar:
• Autism & psykoterapiforskning
Susanne Bejerot, professor, psykiater och leg psykoterapeut
• Gruppbehandling med ALMA - tid in i filmen ca 16:00
Eva Björnstjerna, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT
• Frågor & svar - tid in i filmen ca 36:45


 

Här berättar leg. hälso- och sjukvårdskuratorerna Ann-Charlotte Lund och Amanda Personne om hur de använder ALMA.

 


 

ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom. 

ALMA är ett unikt svenskt material som har utvecklats utifrån ett direkt behov av denna typ av behandlingsform.

Avsikten med behandlingen är att förbättra deltagarnas livskvalitet genom att öka deras möjligheter till socialt samspel, självför­ståelse och självacceptans.

Syftet är också att ge deltagarna en ökad självinsikt vilket krä­ver inlärning och förutsätter deras aktiva medverkan i behandlingen, bland annat genom arbete med individuella mål.

ALMA vilar på en utvidgad KBT-modell med många pedagogiska, kursliknande inslag. Behandlingen pågår under två terminer och består av sammanlagt 37 sessioner.

Metoden är undersökt i en vetenskaplig studie (Hesselmark, Plenty, & Bejerot, 2014), och det är visat att både livskvaliteten och det psykiska måendet hos deltagarna förbättras av att genomgå behandlingen.

ALMA-materialet består av en manual för gruppledare och en arbetsbok för deltagare.

Författarna till ALMA rekommenderar att gruppen, som kan bestå av sex till nio deltagare, ska ledas av två ledare, varav minst en ska ha grundläggande utbildning i KBT (steg 1), och en ska ha erfarenhet av och kunskap i att arbeta med personer med ASD.

ALMA-gruppen träffas en gång i veckan under två terminer, och varje session är cirka 2,5 timme inklusive paus.

 

Läs mer om ALMA här

Vetenskaplig studie – läs artikeln

 


 Viktigt tillägg till ALMA manual för gruppledare (pdf-fil).


Observera! Manualen och arbetsböckerna säljs endast till behandlare.

Varje deltagare behöver en egen personlig arbetsbok.


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen