... mer om ALMA

 

Tillbaka till produktsidan

Läs om författarna till ALMA

 


ALMA är undersökt i en vetenskaplig studie – läs hela artikeln.

 


 

ALMA-materialet

Manualen för gruppledare inleds med ett kapitel om ASD; dess uppkomst, diagnostik och olika behandlingar. De 37 sessionerna har en tydlig agenda och ett väldefinierat syfte, och genomförandet av sessionerna följer en viss struktur. I manualen ges både en teoretisk bakgrund och många praktiska exempel från vardagen, samt för temat lämpliga övningar.

Arbetsboken för deltagare innehåller allt material för de 37 sessionerna. Varje session omfattar en teoridel och hemuppgifter men också vissa formulär och olika typer av arbetsmaterial. Detta innebär att varje deltagare behöver sin egen personliga arbetsbok som tas med och används vid varje session, och fylls i allt eftersom. Deltagarna kan fortsätta att använda arbetsboken som stöd i sitt fortsatta individuella arbete även efter en genomgången ALMA-behandling. 

ALMA består av sex moduler med olika ingående teman:

ModulSessionsnummer
 
I Introduktion och avslutning
Formulär och presentation1, 2, 37
 
II Utbildning
Vad är autismspektrumsyndrom (ASD)?3
Lagstiftning och etik14, 36
OCD, tvångsmässighet, samlande och ritualer10
Nedstämdhet11
Social ångest12
Kost och motion 20
Stress och sömn21
 
III Att förändra sin livssituation
Individuella mål5, 15, 24, 25, 35
Beteendeförändring6, 25
Problemlösning7
Tankefällor31
 
IV Vardagsliv
Boende och boendestöd18, 19
Organisation i hemmet och kognitiva hjälpmedel13, 15
Arbete och sysselsättning16, 17
Sociala berättelser och seriesamtal29
 
V Stresshantering
Annorlunda sinnesupplevelser9
Att förstå sin egen sårbarhet3
Avslappning och mindfulness8
 
VI Socialt samspel
Mentalisering22
Känslor och kroppsspråk30
Vänskap och familjerelationer32, 33
Kärleksrelationer34
Telefon, mejl och sms35
Central koherens23
Socialt samspel26, 27, 28

 

 

 

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen