A

ABAS-3

 - Bedömning av adaptiv funktion hos 0-89-åringar. Nu även i digital version

ADI-R

 - Diagnostisering av autism och genomgripande störningar i utvecklingen hos barn och vuxna

ADOS-2

 - Diagnostisering av autism hos barn och vuxna

ALMA

 - KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom

AMI

 - Prestation- och motivationstest för vuxna

Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna

 - Av Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert

Autism Spectrum Conditions.

 - Av S. Bölte & J. HallmayerB

BOMAT

 - Icke-verbalt begåvningstest för vuxna

Boston Naming Test

 - Metod för bedömning av benämningsförmåga hos barn och vuxna

BQSS

 - Metod för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne hos vuxna

BRIEF

 - Formulär

BRIEF-2

 - Bedömning av exekutiva funktioner hos 5-18-åringar

BRIEF-A

 - Bedömning av exekutiva funktioner hos 18-90 åringar

BRIEF-P

 - Bedömning av exekutiva funktioner hos 2-5 åringar

BRIEF-SR

 - FormulärC

CCTT

 - Children’s Color Trails Test, för 8-16-åringar

CD-testet

 - Claeson-Dahls test för inlärning och minne, för vuxna

CFT 20-R

 - Begåvningstest med icke-verbala testuppgifter för bedömning av barn och vuxna

ComFor-2

 - Bedömning av vilken typ av kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för barn och vuxna med autism

Conners 3

 - Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos 6-18-åringar

Conners CATA™

 - Metod för att mäta auditiv uppmärksamhet hos barn från 8 år till vuxen

Conners CPT 3™

 - Metod för att mäta uppmärksamhetsproblem och effekter av behandling hos barn från 8 år till vuxen

Conners K–CPT 2

 - Metod för att mäta uppmärksamhetsproblem och effekter av behandling hos barn 4-7 år

CTT

 - Color Trails Test, för vuxnaD

d2-R

 - Uppmärksamhets- och koncentrationstest för barn och vuxna

Developmental Profile 3 (DP-3)

 - Utvecklingsbedömning av barn

DLS Bas för skolår 1-2

 - Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS för skolår 2-3

 - Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS för skolår 4-6

 - Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

 - Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DMASC-MC

 - Mäter social kognition och mentaliseringsfärdigheter hos ungdomar och vuxna

DUVAN

 - Dyslexiscreening för ungdomar och vuxnaE

ECBI / SESBI-R

 - Bedömning av beteendeproblem hos barn och ungdomar

ECERS-3

 - Observationsverktyg för utvärdering och utveckling i förskolan

EDI-3

 - Bedömning av grad av ätstörning hos barn från 16 år till vuxenF

FS-DUVAN™

 - Dyslexiscreening för finlandssvenska ungdomar och vuxna

FS-Lilla DUVAN™

 - Dyslexiscreening för skolår 3, 5 och 7. Finlandssvensk version

FS-MiniDUVAN™

 - Kartläggning av fonologisk medvetenhet hos finlandssvenska 4-6 åringarG

Griffiths III – A Case Study Book for Practitioners

 - Av Louise Stroud & Elizabeth Green

Griffiths lll

 - En omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex årH

Hare Psychopathy Checklist

 - Metod för bedömning av psykopatiska personlighetsdrag hos vuxna

Historier från vardagslivet – Berättelsehäfte

 - Av Nils Kaland I

IIP

 - Bedömning av interpersonella svårigheter hos vuxna

IST-Screening

 - Begåvningstest för vuxna avsett för screening

ITPA

 - Utgående – Diagnostiskt test som mäter språkutvecklingen hos barn

ITPA-3

 - Kartläggning av språklig förmåga hos barn 6-13 årJ

Jag tycker jag är – 2

 - Kartläggning av barns och ungdomars självvärdering

Jämna steg

 - Individuell lästräning för elever i förskoleklass och lågstadietK

Kartläggning och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

 - En bok av Anna Fouganthine & Christer Jacobson

KONTAKT

 - Social färdighetsträning i grupp för 8-19-åringarL

Leiter-3

 - Bedömning av icke-verbal begåvning och kognitiv förmåga hos barn och vuxna

Lilla DUVAN

 - Dyslexiscreening för skolår 3, 5 och 7

LS – Reviderad

 - Klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet

LS™ Läsförståelseträning

 - För mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet

LäsKedjor-2

 - Screeninginstrument, svenska och engelska, för årskurs 1-9 och år 1 i gymnasiet

LäSt

 - Diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga hos elever i årskurs 1-6M

Machovertestet

 - Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv, för barn 4-12 år

MiniDUVAN

 - Kartläggning av fonologisk medvetenhet hos 4-6 åringar

MMPI-2

 - Personlighetsinventorium för vuxna

MMPI-2-RF™

 - Personlighetsinventorium för vuxna

MP-R. Merrill-Palmer – Revised Scales of Development

 - Bedömning av kognitiv och grovmotorisk utvecklingsnivå hos barnN

NAB Design Construction Test

 - Bedömning av svårigheter med visuospatial konstruktionsförmåga hos vuxna 

NAB Mazes Test

 - Mäter exekutiva förmågor hos vuxna

NAB Numbers & Letters Test

 - Bedömning av uppmärksamhet, inhibition och impulsivitet hos vuxna

NAB Sifferrepetition framlänges / Sifferrepetition baklänges

 - Bedömning av uppmärksamhet och arbetsminne hos vuxna

NAB Visual Discrimination Test

 - Bedömning av visuoperceptuell precision hos vuxna

NEO-PI-3 & NEO-FFI-3

 - DNV certifierat personlighetstest, utifrån femfaktormodellen (The Big Five), för vuxna

NEO-PI-3, A Guide to Interpretation and Feedback in Work Context

 - Av Wendy Lord

Nomine

 - Benämningstest för barn från 6 till 11 år

NPQ och FF-NPQ

 - Nonverbal Personality Questionnaire, för vuxna

NRDLS - The New Reynell Developmental Language Scales.

 - Utvecklingsskalor för bedömning av förståelse och produktion av språk hos barnP

PAI

 - Personlighetstest för omfattande klinisk bedömning av psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar hos vuxna

PDMS-2

 - Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga för barn 1–71 månad – Utgående

PEDI

 - Pediatric Evaluation of Disability Inventory, för barn 0:6–7:6 år

PEGASUS

 - Kurs för vuxna med ADHD

Pröva med tal

 - Gruppdiagnos för barn i inskolningsperioden år 1

PSI

 - Parenting Stress Index, för föräldrar till barn 0–12 år

Psykoterapi för vuxna med ADHDR

RCFT

 - Metod för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne hos barn och vuxna

Rorschach

 - Projektivt personlighetstest för barn och vuxnaS

SCQ

 - Screening av autism och autismspektrumstörningar hos barn och ungdomar

SDMT – Symbol Digits Modalities Test

 - Screening för cerebral dysfunktion hos barn och vuxna

Sinnenas samspel hos barn

 - Av Jean Ayres

SKOLKONTAKT

 - Social färdighetsträning i grupp för skolan

SOMT

 - Språkförståelse av ord, meningar och text, för skolår 4–7

SON-R 2–8

 - Ett icke-verbalt begåvningstest för bedömning av barn 2-8 år

SON-R 2½−7

 - Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 6−40

 - Ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av barn, från 6 år, och vuxna

SPM

 - Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn 5-12 år

SPM-P

 - Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn 2-5 år

SRS-2

 - Bedömning av sociala färdigheter hos 2,5–69-åringar

Steg för steg

 - Lästräning hemma för barn i förskole- och lågstadieåldern

Stoppur analogt

Stoppur digitaltT

TIFT

 - Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan

TOMM

 - Igenkänningstest som särskiljer mellan verkliga och simulerade minnessvårigheter hos ungdomar och vuxna

TOP – Dark Triad of Personality at Work

 - Personlighetsbedömning inom urval och rekrytering av vuxna

Trafikskolepaket – Läs & Skriv

 - Enligt Trafikverkets rekommendationer

TSCC

 - Screening av posttraumatiska symptom hos 10-17 åringar.

TSCYC

 - Bedömning av akuta eller kroniska posttraumatiska symptom hos 3-11 åringar

TSI-2

 - Screening av posttraumatiska symptom hos vuxnaU

Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna

 - Av Tatja Hirvikoski, Else Waaler m. fl.W

Wartegg (WZT)

 - Warteggs teckningstest

WCST

 - Wisconsin Card Sorting Test. Neuropsykologisk metod för bedömning av abstrakt analytisk slutledningsförmåga hos barn och vuxna

WIP

 - Träningsmaterial från 9 år. Individuell lästräning.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen