ABAS-3

Bedömning av adaptiv funktion hos 0-89-åringar

ABAS-3 Komplett Barn & Ungdom
460-300
4 160 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Komplett Vuxen
460-310
2 850 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Manual (0–89 år), svensk (2020)
460-301
2 625 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Föräldraformulär 0–5 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-302
475 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Föräldraformulär 5–21 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-303
475 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Pedagogformulär 2–5 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-304
475 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Pedagogformulär 5–21 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-305
475 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Vuxenformulär 16–89 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-306
475 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Intervention Planner
460-315
1 570 kr
Lägg i varukorgen

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Av: Patti L. Harrison & Thomas Oakland

Svensk version av Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av adaptiv funktion

Ålder: 0–89 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 30–60 min (avser endast skattning)

Språk: Svenska

 


ABAS-3 Intervention Planner kommer ut på svenska i slutet av 2021. Håll utkik i vårt nyhetsbrev!


 

ABAS-3 är en standardiserad skattningsskala som kan användas för bedömning av adaptiv funktion hos barn, ungdomar och vuxna i åldern 0 till 89 år. Bedömning av adaptiv funktion ingår normalt i en utredning kring frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning. Adaptiv funktion kan även vara aktuellt att bedöma vid andra utvecklingsrelaterade diagnoser såsom ADHD och ASD, vid hjärnskador eller sjukdom som drabbar hjärnan till exempel Alzheimers sjukdom.

Med hjälp av skattningar från föräldrar, pedagoger eller närstående samt självskattning (för vuxna) ger ABAS-3 information om en persons adaptiva funktion. I ABAS-3 presenteras adaptiv funktion utifrån tre adaptiva domäner: kognitiv, social och praktisk (enligt AAIDD:s och WHO:s modell om adaptiv funktion). Varje domän kan i sin tur delas in i flera adaptiva funktionsområden. ABAS-3 ger ett sammanslaget normerat mått, Generell adaptiv funktion (GAF), och en normerad poäng för varje funktionsområde och varje domän. I Kognitiv domän ingår funktionsområdena Funktionella förskole-/skolkunskaper, Kommunikation och Självstyrning. I Social domän ingår Fritid och Socialt. I Praktisk domän ingår Samhällsdelaktighet, Vardagsförmågor i hemmet/skolan/förskolan, Hälsa och säkerhet och Självomsorg. För små barn finns också Motorik och för övriga åldersgrupper Arbete.

ABAS-3 omfattar svensk manual och fem formulär avsedda för olika åldrar och respondenter:

 • Föräldraformulär (0–5 år) för små barn som kan besvaras av föräldrar eller närstående
 • Föräldraformulär (5–21 år) för större barn och ungdomar
 • Pedagogformulär (2–5 år) som kan besvaras av t.ex. förskolepersonal
 • Pedagogformulär (5–21 år) som kan besvaras av t.ex. lärare
 • Vuxenformulär (16–89 år) som kan användas både för närståendeskattning och självskattning.

   

Som tillägg till ABAS-3 finns Intervention Planner som kan användas för att planera behandling för att öka adaptiv funktion.

Läs mer

 

Vad är nytt i ABAS-3?

För svenska användare har det tillkommit tre nya formulär så att det nu är möjligt att bedöma adaptiv funktion från 0 till 89 år. Resultatsammanställningen är utökad med fyra valfria analyser av poängskillnader inom en individs resultatprofil och för att analysera skillnader mellan två olika skattningar av samma individ.

   


   

  Normer

  Den svenska versionen av ABAS-3 har två uppsättningar normer. För formulären för åldern 5–21 år finns normer baserade på ett kombinerat svenskt och danskt standardiseringsunderlag som samlades in 2017–2018 (n = 747, varav danskar n = 398 och svenskar n = 349).

  För samtliga åldersgrupper finns normer baserade på ett amerikanskt standardiseringsunderlag som samlades in 2013–2014 (n = 4500, varav småbarnsformulären n = 1420, barn- och ungdomsformulären n = 1896 och vuxenformulären n = 1184).

   


   

  Om författarna

  Eric Zander är psykolog och forskar på psykologiska bedömningsinstrument vid KIND, KI.

  Sven Bölte är psykolog, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för KIND.

  Läs mer om författarna

   


   

  Är du nyfiken på ABAS-3?

  Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om testet och svarar på dina frågor.

  Anmäl dig här

   

  Titta gärna i vår FAQ om ABAS-3 för svar på vanliga frågor

   


   

  Rättelse i ABAS-3 Föräldraformulär för åldern 5–21 år med tryckår 2020

  Hämta korrekta formulär:

  Föräldraformulär 5–21 år tryckår 2020 - korrigerad sida 9
  Fråga nummer 17 är rättad

  Föräldraformulär 5–21 år tryckår 2020 - korrigerad sida 15
  De två kvalitativa beskrivningarna Lågt och Under genomsnittet har bytt plats

   


   
   

  ABAS-3 komplett Barn & Ungdom innehåller:
  ABAS-3 svensk manual (0–89 år), Föräldraformulär 0–5 år, 10 st*, Föräldraformulär 5–21 år, 10 st*, Pedagogformulär 2–5 år, 10 st* och Pedagogformulär 5–21 år, 10 st*.

  ABAS-3 komplett Vuxen innehåller:
  ABAS-3 svensk manual (0-89 år) och Vuxenformulär 16–89 år, 10 st*.

   


   

  Nedladdningsbart material

  Här kan du ladda ner skattningsjämförelsebladen som används för en av de valfria analyserna. I kapitel 2 i manualen beskrivs tillvägagångssättet och i kapitel 3 finns vägledning för tolkning av resultatet.

  Skattningsjämförelse
  Föräldraformulär (0–5 år) och Pedagogformulär (2–5 år)

  Skattningsjämförelse
  Föräldraformulär (5–21 år) och Pedagogformulär (5–21 år)

  Skattningsjämförelse
  Vuxenformulär, självskattning och Vuxenformulär, närståendeskattning

     * Förbrukningsmaterial

  Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt
   


   

  Andra tittade även på
  Drift & produktion: Wikinggruppen

  Produkten har blivit tillagd i varukorgen