ABAS-3

Bedömning av adaptiv funktion hos 0-89-åringar. Nu även i digital version

ABAS-3 Komplett Barn & Ungdom. Innehållslista**.
460-300
5 590 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Komplett Vuxen. Innehållslista***.
460-310
3 820 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Manual (0–89 år), svensk (2020)
460-301
3 405 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Föräldraformulär 0–5 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-302
620 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Föräldraformulär 5–21 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-303
620 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Pedagogformulär 2–5 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-304
620 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Pedagogformulär 5–21 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-305
620 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Vuxenformulär 16–89 år 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
460-306
620 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3 Interventionsguide.
460-320
1 760 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3, 10–49 testningar. Pris/st.
460-353
65 kr
Lägg i varukorgen
ABAS-3, 50 st och fler testningar. Pris/st.
460-354
55 kr
Lägg i varukorgen

Nu även i digital version

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Av: Patti L. Harrison & Thomas Oakland

Svensk version av Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av adaptiv funktion

Ålder: 0–89 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 30–60 min (avser endast skattning)

Språk: Svenska

  

ABAS-3 är en standardiserad skattningsskala som kan användas för bedömning av adaptiv funktion hos barn, ungdomar och vuxna i åldern 0 till 89 år.

Med hjälp av skattningar från föräldrar, pedagoger eller närstående samt självskattning (för vuxna) ger ABAS-3 information om en persons adaptiva funktion inom upp till tio olika funktionsområden. Bedömning av adaptiv funktion ingår normalt i en utredning kring frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning. Adaptiv funktion kan även vara aktuellt att bedöma vid andra utvecklingsrelaterade diagnoser såsom adhd och ASD, vid hjärnskador eller sjukdom som drabbar hjärnan till exempel Alzheimers sjukdom.

ABAS-3 interventionsguide är ett komplement till ABAS-3 och innehåller konkreta förslag på olika aktiviteter för att öka individens adaptiva funktion. Interventionerna utgår från de enskilda påståendena inom respektive funktionsområde för vart och ett av formulären i ABAS-3.
Se exempelsidor ur ABAS-3 interventionsguide

ABAS-3 omfattar fem formulär avsedda för olika åldrar och respondenter:

  • Föräldraformulär (0–5 år) för små barn som kan besvaras av föräldrar eller närstående
  • Föräldraformulär (5–21 år) för större barn och ungdomar
  • Pedagogformulär (2–5 år) som kan besvaras av t.ex. förskolepersonal
  • Pedagogformulär (5–21 år) som kan besvaras av t.ex. lärare
  • Vuxenformulär (16–89 år) som kan användas både för närståendeskattning och självskattning.

     

Digital version

Den digitala versionen av ABAS-3 finns i webbaserade Hogrefe Test System, HTS, där formulären besvaras på dator eller surfplatta, antingen på plats eller hemma via en testlänk.

Testledaren väljer önskat formulär utifrån ålder på personen som ska skattas och vem som ska besvara formuläret. Resultatet är tillgängligt på testledarens HTS-konto direkt efter genomförd skattning, och kan avläsas på skärmen samt skrivas ut som en detaljerad resultatrapport.

Det går också att poängsätta (scora) ett pappersformulär i HTS.

Observera att du behöver ha ett HTS-konto för att kunna köpa våra digitala versioner. Se testutbudet i HTS.

Testledaren behöver även tillgång till den tryckta manualen vid digital testning.

Exempelrapport föräldraformulär 5–21 år

Läs mer och ansök om HTS-konto

 


 

Normer

Den svenska versionen av ABAS-3 har två uppsättningar normer. För formulären för åldern 5–21 år finns normer baserade på ett kombinerat svenskt och danskt standardiseringsunderlag som samlades in 2017–2018 (n = 747, varav danskar n = 398 och svenskar n = 349).

För samtliga åldersgrupper finns normer baserade på ett amerikanskt standardiseringsunderlag som samlades in 2013–2014 (n = 4500, varav småbarnsformulären n = 1420, barn- och ungdomsformulären n = 1896 och vuxenformulären n = 1184).

 


 

Om författarna

Eric Zander är psykolog och forskar på psykologiska bedömningsinstrument vid KIND, KI.

Sven Bölte är psykolog, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för KIND.

Läs mer om författarna


ABAS-3 interventionsguide på svenska

Se exempelsidor

Information till dig som använder engelska ABAS-3 Intervention Planner

 


 

FAQ

Hur presenteras adaptiv funktion i ABAS-3?

I ABAS-3 presenteras adaptiv funktion utifrån tre adaptiva domäner: kognitiv, social och praktisk (enligt AAIDD:s och WHO:s modell om adaptiv funktion). Varje domän kan i sin tur delas in i flera adaptiva funktionsområden.

ABAS-3 ger ett sammanslaget normerat mått, Generell adaptiv funktion (GAF), och en normerad poäng för varje funktionsområde och varje domän. I Kognitiv domän ingår funktionsområdena Funktionella förskole-/skolkunskaper, Kommunikation och Självstyrning. I Social domän ingår Fritid och Socialt. I Praktisk domän ingår Samhällsdelaktighet, Vardagsförmågor i hemmet/skolan/förskolan, Hälsa och säkerhet och Självomsorg. För små barn finns också Motorik och för övriga åldersgrupper Arbete.

 

Hur fungerar skattningsskalan?

Formulären innehåller drygt 200 påståenden som presenteras funktionsområdesvis och i stigande svårighetsgrad. Varje påstående skattas på en fyrgradig skala där varje skalsteg har sin bestämda betydelse.

Skattning 0 innebär att den skattade inte har förutsättningarna och eller förmågan att alls utföra beteendet som efterfrågas till exempel pga. låg ålder eller funktionsnedsättning.

Om den skattade har förmågan och förutsättningarna så skattas påståenden som 1-3 beroende på hur ofta beteendet utförs självständigt och utan hjälp.

1 motsvarar aldrig eller nästan aldrig, 2 ibland och 3 alltid eller nästan alltid.

 

Hur beräknas och presenteras resultatet?

Råpoängen räknas samman för varje funktionsområde för sig och konverteras till skalpoäng

(M = 10, SD = 3). Skalpoängen summeras och summorna konverteras till standardpoäng

(M = 100, SD = 15) för adaptiva domäner och GAF. Skalpoängen och standardpoängen kan sedan föras in i en grafisk profil.

 

Vilket formulär ska jag välja om två olika formulär fungerar för åldern på den som ska testas?

Vägledning finns på sidan 24 i manualen. I korthet:

Använd Föräldraformulär 0–5 år och Pedagogformulär 2–5 år för 5-åringar som går i förskolan eller som misstänks ha låg funktionsnivå.

Använd formulären för 5–21 år för 5-åringar som börjat grundskolan och för ungdomar 16–21 år som går i grundskolan eller gymnasiet.

Välj vuxenformuläret för ungdomar 16–21 år som inte går i grundskolan eller gymnasiet.

 

Vad är nytt i ABAS-3 jämfört med tidigare versioner?

För svenska användare har det tillkommit tre nya formulär så att det nu är möjligt att bedöma adaptiv funktion från 0 till 89 år. Resultatsammanställningen är utökad med fyra valfria analyser av poängskillnader inom en individs resultatprofil och för att analysera skillnader mellan två olika skattningar av samma individ.

 


 

Rättelse i ABAS-3 Föräldraformulär för åldern 5–21 år med tryckår 2020

Hämta korrekta formulär:

Föräldraformulär 5–21 år tryckår 2020 - korrigerad sida 9
Fråga nummer 17 är rättad

Föräldraformulär 5–21 år tryckår 2020 - korrigerad sida 15
De två kvalitativa beskrivningarna Lågt och Under genomsnittet har bytt plats

 


 
** ABAS-3 komplett Barn & Ungdom innehåller:
ABAS-3 svensk manual (0–89 år), Föräldraformulär 0–5 år, 10 st*, Föräldraformulär 5–21 år, 10 st*, Pedagogformulär 2–5 år, 10 st* och Pedagogformulär 5–21 år, 10 st*.

*** ABAS-3 komplett Vuxen innehåller:
ABAS-3 svensk manual (0-89 år) och Vuxenformulär 16–89 år, 10 st*.

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion


 

Nedladdningsbart material (papper&penna-version)

Här kan du ladda ner skattningsjämförelsebladen som används för en av de valfria analyserna. I kapitel 2 i manualen beskrivs tillvägagångssättet och i kapitel 3 finns vägledning för tolkning av resultatet.

Skattningsjämförelse
Föräldraformulär (0–5 år) och Pedagogformulär (2–5 år)

Skattningsjämförelse
Föräldraformulär (5–21 år) och Pedagogformulär (5–21 år)

Skattningsjämförelse
Vuxenformulär, självskattning och Vuxenformulär, närståendeskattning

  

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen