Om författarna till ABAS-3

 

Eric Zander

Eric Zander är psykolog och forskare vid Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) vid Karolinska Institutet. Han är också verksam som klinisk psykolog inom utredning och behandling av små barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Han har både i sitt kliniska arbete och sin forskning särskilt inriktat sig på små barns socio-kommunikativa utveckling och på utvärdering och utveckling av diagnostiska metoder.

Eric Zander disputerade 2015 med sin avhandling om standardiserade metoder, däribland ADOS-2, ADI-R och Vineland-II, som stöd vid diagnostisering av autismspektrumtillstånd.


 

Sven Bölte

Sven Bölte är psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2010. Han är föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) och avdelningschef för neuropsykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Sven Bölte forskar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i synnerhet autismspektrumtillstånd och ADHD. Han är också verksam som klinisk psykolog och specialist i neuropsykologi vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm.


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen