Hogrefe är stödorganisation till Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Läs mer

 

Kommande evenemang där Hogrefe är stolt sponsor:​​​​​
 

 


 

Psifos kompetensdagar

14–15 september 2022 på Borås Kongress

"Bredd och Djup i en mångfacetterad vardag"

För psykologer i förskola och skola.

Välkommen till utställningen där du möter oss från Hogrefe.

Läs mer

 


 

PS22

30 september – 2 oktober i Örebro

 

PS-kongressen är årets största evenemang för Sveriges alla psykologstudenter och PTP-psykologer.

Ett lärosäte bjuder varje år på en helg fylld med föreläsningar, workshops samt annan underhållning och i år sker det i Örebro där Hogrefe kommer att närvara.

Läs mer

 


 

SITS kongress

14 oktober i Stockholm och digitalt

SITS är Svensk Intresseförening för Tal & Språk.

Temat för årets kongress är Pedagogiska möjligheter i möte med olika språkliga förutsättningar

Läs mer

 


Nationell Konferens i Logopedi

10 – 11 november i Stockholm

Temat för konferensen är “Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering” med fokus på att sprida information och resultat från aktuell forskning med direkt anknytning till logopedisk verksamhet.

Läs mer

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen