ADOS-2

Diagnostisering av autism hos barn och vuxna

ADOS-2, komplett. Innehållslista**.
475-200
43 450 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, svensk manual (2014)
475-201
1 640 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, protokoll Knattemodulen.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

475-202
570 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, protokoll Modul 1.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

475-203
570 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, protokoll Modul 2.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

475-204
570 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, protokoll Modul 3.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

475-205
570 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, protokoll Modul 4.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

475-206
570 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, scoringprogram
475-207
6 400 kr
Lägg i varukorgen
ADOS-2, amerikansk tränings-DVD
475-208
21 490 kr
Lägg i varukorgen


Av: Catherine Lord, PhD, Michael Rutter, MD, m.fl.

Svensk version: Eric Zander och Karin Olafsdottir (översättning av protokoll) samt Eric Zander, Charlotte Willfors, Susanne Bejerot och Sven Bölte (psykometri).

Syfte: Diagnostisering av autism och autismspektrumtillstånd

Ålder: 12 månader till vuxen ålder

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 40–60 min

Språk: Svenska

 


 

Kurser i ADOS-2 modul 1-4, Knattemodulen och ADOS-boosters anordnas på KIND. Knattemodulen ingår även i KINDs specialistkurs i utredningsmetodik 0-6 år. Läs mer


ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule - 2nd, är en halvstrukturerad, standardiserad observationsbedömning av kommunikation, social interaktion, lek och begränsade repetitiva beteenden vid misstanke om autism eller autismspektrumtillstånd. Genom att observera och bedöma dessa beteenden erhålls värdefull information både för diagnostik och åtgärdsplanering.

ADOS-2 följer samma principer och har samma uppbyggnad som föregångaren ADOS, som redan anses vara den gyllene standarden för observationsbedömningar vid autismspektrumtillstånd.

ADOS-2 erbjuder reviderade algoritmer, jämförelsepoäng, förbättrade och nyöversatta protokoll. Vidare har Knattemodulen, för bedömningar av barn i åldern 12 till 30 månader, tillkommit. Den svenska ADOS-2-manualen innehåller instruktioner för val av modul, administrering, bedömning och tolkning samt ett omfattande avsnitt om svensk ADOS-forskning.

ADOS-2 ger en mycket exakt bild av aktuella symptom som inte påverkas av språket. Metoden lämpar sig för bedömning av individer i alla åldrar vid misstanke om AST – från ettåringar utan tal till vuxna med flytande tal. Varje modul tar 40 till 60 minuter att administrera. Valet av modul baseras på individens språkliga uttrycksförmåga och kronologiska ålder.

ADOS-2 består av fem moduler:

  • Knattemodulen – för barn mellan 12 och 30 månader med mycket lite eller inget tal.
  • Modul 1 – för barn som är 31 månader eller äldre med mycket lite eller inget tal.
  • Modul 2 – för barn som vanligen talar i enordsfraser och/eller använder enstaka flerordsfraser.
  • Modul 3 – för barn och yngre tonåringar som talar flytande.
  • Modul 4 – för äldre tonåringar och vuxna som talar flytande.

För administrering av ADOS-2 behövs manual, protokoll och stimulusmaterial. Varje modul har ett eget protokoll. Stimulusmaterialet till de fem modulerna levereras i en stor plastlåda och är oförändrat för modulerna 1–4 men har utökats med material till Knattemodulen.

 


 

ADOS-2 Scoringprogram

Systemkrav 
PC med Windows 10, 8, 7, Vista eller XP. Enanvändarlicens. Ej serverversion.

Support 
WPS: telefon +1 424 201 88 00, e-post [email protected] 

  FAQ

Jag använder ADOS och har redan köpt allt material tidigare. Måste jag köpa allt material på nytt?
Nej. Eftersom stimulusmaterialet för modulerna 1–4 är oförändrat kan du uppdatera ditt material genom att köpa ett uppgraderings-kit som innehåller en svensk manual, svenska protokoll för samtliga fem moduler och stimulusmaterialet till Knattemodulen. Kontakta kundtjänst.

Vad är det för behörighet på ADOS-2 materialet?
Endast legitimerad psykolog får köpa materialet. Utbildning i ADOS eller ADOS-2 ger inte behörighet att köpa materialet även om man medverkar i observationerna på sin mottagning.

Måste man gå en ADOS-2-kurs för att få köpa och använda materialet?
Det krävs ingen kurs för att få köpa materialet, men det säljs endast till legitimerad psykolog. Med anledning av metodens komplexitet rekommenderas dock kurs.

Jag har gått en kurs i ADOS. Måste jag gå en ny kurs för att använda ADOS-2?
ADOS-2 är funktionellt likvärdig med ADOS men innehåller många nyheter. Man behöver inte gå någon ny kurs.

Var kan jag få veta mer om ADOS-2-utbildningar?
Kontakta KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KI) > Utbildning i ADOS-2

Vilka riktlinjer gäller för närvaro av observatör under en testobservation?
Sveriges Neuropsykologers Förening har tagit fram riktlinjer som du finner här.

 


 
 

** ADOS-2 Komplett består av svensk manual, svenska protokoll: Knattemodulen 10 st.*, Modul 1, 10 st.*, Modul 2 , 10 st.*, Modul 3, 10 st.* och Modul 4, 10 st.* samt omfattande stimulusmaterial.


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen