SCQ

Screening av autism och autismspektrumstörningar hos barn och ungdomar

SCQ, komplett. Innehållslista**.
477-100
2 360 kr
Lägg i varukorgen
SCQ, amerikansk manual (2003)
477-001
1 630 kr
Lägg i varukorgen
SCQ, frågeformulär Bedömning Aktuell.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

477-002
285 kr
Lägg i varukorgen
SCQ, frågeformulär Bedömning Någonsin.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

477-003
285 kr
Lägg i varukorgen
SCQ, protokoll.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

477-004
285 kr
Lägg i varukorgen

 

Social Communication Questionnaire

Av: Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord

Syfte: Screening av autism och autismspektrumstörningar

Ålder: Barn och ungdomar

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare, socionom, leg. sjuksköterska, leg. logoped, leg. arbetsterapeut, leg sjukgymnast/leg fysioterapeut, specialpedagog

Tidsåtgång: 10 minuter

Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

 


 

SCQ, Social Communication Questionnaire, är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av kommunikationssätt och socialt fungerande hos barn med misstänkt autism eller autismspektrumstörning. Det kan även fungera som underlag för att utarbeta behandlingsplaner och pedagogiska insatser samt att utvärdera effekten av dessa.

SCQ genomförs på endast tio minuter av förälder eller annan närstående vårdnadshavare, och ger psykologen, barnläkaren eller andra ett underlag för bedömning om behov finns av ytterligare utredning, till exempel med instrumenten ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) och ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised).

På ett snabbt och enkelt sätt och till en låg kostnad kan SCQ administreras av personal inom vård och skola för rutinmässig screening av barn från fyra år med en mental ålder på minst 2:0 år, där misstanke om autismspektrumstörning föreligger.

SCQ täcker de beteendemässiga områden som är centrala för autismspektrumstörningar: språk och kommunikativ förmåga, social interaktion samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster och intressen.

Administreringen genomförs med hjälp av ett frågeformulär som finns i två versioner: Bedömning Aktuell som fokuserar på barnets beteende under de senaste tre månaderna och Bedömning Någonsin, som fokuserar på barnets hela utvecklingshistoria. Formulären innehåller 40 ja- och nej-frågor vardera.

Utvärderingen görs genom en enkel sammanräkning och tolkas utifrån specifika cut-off-värden.

 


 

Rättelser i den amerikanska manualen

 


 
 

** SCQ komplett består av amerikansk manual och svenska protokoll: Protokoll Bedömning Aktuell, 10 st.*, protokoll Bedömning Någonsin, 10 st.*, sammanställningsblankett, 10 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen