Information till dig som använder engelska ABAS-3 Intervention Planner

För att underlätta för dig som använder den engelska versionen av interventionsguiden (Intervention Planner) har vi sammanställt namnen på de olika formulären, adaptiva domänerna och funktionsområdena på engelska och svenska.


Form


Formulär

Adult Form, self-report

Vuxenformulär, självskattning

Adult Form, rated by others

Vuxenformulär, närståendeskattning

Parent Form

Föräldraformulär (5‒21 år)

Parent/Primary Caregiver Form

Föräldraformulär (0–5 år)

Teacher Form

Pedagogformulär (5–21 år)

Teacher/Daycare Provider Form

Pedagogformulär (2–5 år)


Adaptive domain


Adaptiv domän

Conceptual domain (CON)

Kognitiv domän (KOG)

Practical domain (PR)

Praktisk domän (PRA)

Social domain (SO)

Social domän (SOC)


Adaptive skill area


Adaptivt funktionsområde

Communication (Com)

Kommunikation (Kom)

Community Use (CU)

Samhällsdelaktighet (Sam)

Functional Academics (FA)

Funktionella skolkunskaper (Kun)

Functional Pre-Academics (FA)

Funktionella förskolekunskaper (Kun)

Health and Safety (HS)

Hälsa och säkerhet (HS)

Home Living (HL)

Vardagsförmågor i hemmet (VF)

Leisure (LS)

Fritid (Fri)

Motor (MO)

Motorik (Mot)

School Living (SL)

Vardagsförmågor i skolan/förskolan (VF)

Self-Care (SC)

Självomsorg (SO)

Self-Direction (SD)

Självstyrning (SS)

Social (Soc)

Socialt (Soc)

Work (WK)

Arbete (Arb)


General Adaptive Composite (GAC)
 


Generell adaptiv
funktion (GAF)

 

 

 

 

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen