DMASC-MC

Mäter social kognition och mentaliseringsfärdigheter hos ungdomar och vuxna

DMASC-MC, komplett. Innehållslista**.
001-200
5 420 kr
Lägg i varukorgen
DMASC-MC, svarsformulär med poängsättningsark
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

001-202
390 kr
Lägg i varukorgen

 

Double Movie for the Assessment of Social Cognition – Multiple Choice

Sven Bölte, Stefan Fleck & Isabel Dziobek

Syfte: Mäter social kognition och mentaliseringsfärdigheter

Ålder: ≥ 14 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 30–45 minuter

Språk: Svensk version och svensk manual

 


 

Svensk version: Utvecklad i samarbete med Center of Neurodevelopment Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

DMASC-MC – ”Movie for the Assessment of Social Cognition”– mäter social kognition med totalpoäng för mentaliseringsförmåga, separerat för perceptivt och kognitivt baserad social kognition, liksom hypersocial, hyposocial och konkret social kognition.

Testet består av en 15 minuter lång film om fyra unga vuxnas umgänge med mat, samtal och sällskapsspel en lördagskväll. DMASC-MC (som står för multiple choice) är en vidareutveckling av MASC och använder flervalsfrågor. Instrumentet är konstruerat för att testa mentaliseringsfärdigheter hos ungdomar och vuxna (från omkring 14 år) med genomsnittlig allmän begåvning (verbal IK ≥ 85) men kan också användas för att träna dessa förmågor.

Svarsformuläret för DMASC-MC är ett självrapporteringsformulär.

DMASC-MC består av en film i DVD-format uppdelad på 43 filmsekvenser med 44 flervalsfrågor gällande social kognition som ger resultat på mentaliseringsförmåga (perceptiv social kognition och kognitivt processande), samt delskalorna hypersocialt (socialt överdriven tolkning), hyposocialt (exempel på för låg grad av socialt tänkande) och konkret (speglar avsaknad av socialt tänkande).

I testmaterialet ingår ett självkopierande svarsformulär med poängsättningsark. Svaren på svarsformuläret kopieras på poängsättningsarket vilket underlättar beräkningen av råpoängen för huvudmåttet mentaliseringsförmåga och de olika delskalorna.  

Normer från 2014
Tolkning av testresultatet gällande totalpoängen för DMASC-MC, liksom summorna från de olika delskalorna, kan jämföras med det svenska normeringsunderlaget. Den svenska normeringsgruppens percentilvärden redovisas i en tabell i manualen.

Den svenska versionen av DMASC-MC är standardiserad och normerad vid Center of Neurodevelopment Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm under april och maj 2014. Normgruppen består av 324 individer (varav 51 % är kvinnor) i åldrarna 14–77 år.

Utvecklingsarbetet och den svenska versionens psykometriska egenskaper beskrivs i den svenska manualen, som även innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning, percentiltabell för jämförelse samt ett avsnitt om internationella studier av testet.


För att spela upp dvd:n med filmen DMASC-MC så rekommenderas att i första hand använda en dvd-spelare, alternativt en Blu-ray-spelare, och en tv-skärm. Spelas filmen DMASC-MC upp via datorn krävs det att datorn har en installerad dvd-spelare alternativt mediaspelare (till exempel Windows Media Player). Vid operativsystem Windows 10 rekommenderas VLC Media Player som kan laddas ner kostnadsfritt här.


 
 

** DMASC-MC komplett består av manual, dvd samt svarsformulär med poängsättningsark, 10 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen