MP-R. Merrill-Palmer – Revised Scales of Development

Bedömning av kognitiv och grovmotorisk utvecklingsnivå hos barn

MP-R, komplett. Innehållslista**.
003-000
23 475 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, svenskt manualsupplement (2006)
003-001
985 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, stimulusbok 1
003-002
565 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, stimulusbok 2
003-003
2 175 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, testprotokoll kognitivt batteri.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

003-004
715 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, testprotokoll grovmotorik.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

003-005
715 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, sammanställningblankett.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

003-006
450 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, amerikansk manual (2004)
003-007
2 090 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, svarsblankett Kopiering A.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

003-011
270 kr
Lägg i varukorgen
MP-R, svarsblankett Kopiering B.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

003-012
270 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Gale H Roid & Jackie L Sampers

Syfte: Utvecklingsbedömning

Ålder: 1 månad till 6:5 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 30–60 minuter

Språk: Svensk version

 


 

Denna svenska version av MP-R, Merrill-Palmer – Revised Scales of Development, är en kulturell och språklig bearbetning av den amerikanska förlagan. Utvecklingsbedömningen består dels av ett kognitivt testbatteri, dels av en skala för bedömning av grovmotorisk utvecklingsnivå.

Det kognitiva testbatteriet är utformat så att man erhåller ett generellt utvecklingsindex som speglar ett barns allmänna kognitiva utvecklingsnivå. För att kunna bedöma ett barns utveckling inom olika områden är batteriet indelat i tre domäner: kognition, finmotorik och receptivt språk. Dessutom finns tre tilläggsskalor som återger barnets förmågor inom funktionsområdena minne, bearbetningshastighet samt visuomotorik.

Det kognitiva testbatteriet är konstruerat utifrån principen att ett barn inte behöver besvara uppgifterna verbalt, utan visar sina förmågor genom att exempelvis aktivera leksaker eller peka på stimulusbilder. För att genomföra en utvecklingsbedömning med MP-R är man alltså inte beroende av ett barns expressiva språkliga förmåga, utan kan bedöma hans eller hennes allmänna kognitiva utveckling utan denna influens.

Den grovmotoriska skalan är uppbyggd kring olika viktiga motoriska utvecklingsfaser. Under barnets första två år bedöms postural kontroll och rörelseförmåga. I treårsåldern tillkommer en tredje dimension: viljestyrd kontroll av större motoriska rörelser. Under administreringen av skalan ska man även observera på vilket sätt ett barn genomför uppgifterna; han eller hon kan använda ett omoget rörelsemönster för att klara dem. Dessa kvalitativa observationer poängsätts inte, utan ska ses som indikatorer på eventuella motoriska problem.

Resultatet utvärderas i jämförelse med normer (IK-skalan). Dessutom genereras så kallade utvecklingspoäng, vilka gör det möjligt att följa ett barns utveckling över tid.

Det svenska manualsupplementet innehåller den teoretiska bakgrunden, administrerings- och tolkningsanvisningar samt en fallbeskrivning för att illustrera tillämpningen av en utvecklingsbedömning genomförd med MP-R.

 


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion
** MP-R komplett består av svenskt manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, testprotokoll kognitivt testbatteri, 10 st.*, testprotokoll grovmotorisk skala, 10 st.*, sammanställningsblankett, 10 st.*, svarsblankett kopiering A, 10 st.*, svarsblankett kopiering B, 10 st.*, Luddes bok, erforderligt testmaterial (leksaker) samt den amerikanska manualen Merrill-Palmer – Revised Scales of Development Manual (Roid & Sampers, 2004).

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen