Griffiths lll

En omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år

Griffiths III komplett, svensk
035-000
27 720 kr
Lägg i varukorgen
Griffiths III, Administreringmanual II, svensk
035-011
1 260 kr
Lägg i varukorgen
Griffiths III, Svenska. Testprotokoll 10 st*/bunt och Rithäften 10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
035-014
1 210 kr
Lägg i varukorgen
Griffiths III, Engelska. Record Books & Drawing Books
035-015
1 185 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Elizabeth Green, Louise Stroud m.fl.

Syfte: Utvecklingsbedömning

Ålder: 0–6 år (72 månader)

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter

Språk: Engelsk version

 


 

Griffiths III är en ny version av Griffiths Scales of Child Development – ett flitigt använt instrument i utvecklingsbedömningar under många år. Den nya versionen bygger på aktuella teorier och forskning inom utvecklingspsykologi i kombination med det bästa från tidigare versioner av testet.

Griffiths III är resultatet av en genomgripande omstandardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofta beskrivs som ”gold standard” inom utvecklingsbedömningar. Griffiths III är en omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år (72 månader). Standardiseringen genomfördes i ett representativt urval av barn i Storbritannien och Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD) och slutfördes under 2015.

Vad är Griffiths III?

Griffiths III ger ett övergripande mått på barnets utvecklingsnivå och en individuell profil av styrkor och behov inom fem områden:

  • Foundations of Learning – mäter kritiska aspekter av inlärning under de tidiga åren.
  • Language and Communication – ger ett övergripande mått på språkutveckling, expressivt och receptivt språk och användning av språk i social kommunikation med andra.
  • Eye and Hand Coordination – bedömer finmotoriska färdigheter, hänthet och visuell perception.
  • Personal – Social – Emotional – mäter konstrukt relaterade till barnets ökande känsla av självet och självständighet, interaktion med andra samt många andra aspekter av emotionell utveckling. 
  • Gross Motor – bedömer bland annat kroppskontroll, balans och koordination.  

Vad är nytt i Griffiths III?

I Griffiths III införlivas det bästa från de tidigare versionerna tillsammans med ett helt nytt och vidareutvecklat material. Över 80 % av testets innehåll har bearbetats i linje med modern forskning inom pediatrik, psykologi och neurologi. I utvecklingen har man även tagit hänsyn till synpunkter från kliniker. Administreringen av testet är nu mer praktiskt för testanvändaren, testmaterialet är lätt att rengöra, är barnvänligt och har formgetts för att vara tilltalande för små barn.


 

OBS! Nya regler för basnivå och taknivå 

ARICD har nyligen gjort en granskning av regeln med 6 på varandra följande testuppgifter som barnet klarat eller misslyckats med för att bestämma basnivå och taknivå för respektive delskala. Denna regel har tillämpats i Griffiths utvecklingsskalor och även i Griffiths III. 

Efter ytterligare omfattande statistiska analyser av Griffiths III har forskargruppen för Griffiths III rekommenderat att regeln för antalet klarade/misslyckade testuppgifter minskas från 6 till 5.

Därutöver kan man tillämpa en regel med 4 klarade/misslyckade testuppgifter för att bestämma basnivå och taknivå, till exempel vid bedömning av barn med funktionsnedsättning, om man finner det kliniskt lämpligt. 

Detta innebär att testanvändare omedelbart kan börja tillämpa regeln med 5 klarade/misslyckade uppgifter för att bestämma basnivå och taknivå för delskalorna i Griffiths III. 

(Maj 2020)
 


4 minuters introduktionsfilm:

 

 

Kurs i Griffiths III anordnas genom Provivus i Sverige och ARICD I Storbritannien.


 

Extra material att ladda hem 

Som stöd för din användning av Griffiths III.

 


 

Rättelser i Griffiths III Administreringsmanual II, svensk version och Testprotokoll

Tyvärr har vi upptäckt några tryckfel i materialet.

Se rättelserna här

 


Kontakta kundtjänst för beställning av förbrukningsmaterial till de äldre versionerna av Griffiths:
Griffiths Mental Development Scales – Extended Revised: 2 to 8 years samt Griffiths Mental Development Scales – Revised: 0 to 2 years
Med reservation för slutförsäljning.


 

  


Griffiths III komplett levereras i en testväska (typ resväska) och omfattar engelska manualerna Part I: Overview, Development and Psychometric Properties, Part III: Norms och den svenska manualen Del II: svensk administreringsmanual, 10 st* svenska testprotokoll med analysblad och 10 st* svenska rithäften samt testmaterial.

 


* Förbrukningsmaterial.

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


 

Hantering av testmaterial för att minska smittspridning

Vid testning på plats är det särskilt viktigt att man som testledare ser över rutinerna för hantering och rengöring av fysiskt testmaterial för att minska risken för smittspridning.

Läs mer


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen