Griffiths lll

En omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år

Griffiths III komplett. Innehållslista**.
035-000
34 875 kr
Lägg i varukorgen
Griffiths III, Administreringmanual II, svensk
035-011
1 630 kr
Lägg i varukorgen
Griffiths III, Svenska. Testprotokoll 10 st*/bunt och Rithäften 10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
035-014
1 570 kr
Lägg i varukorgen

Av: Elizabeth Green, Louise Stroud m.fl.

Syfte: Utvecklingsbedömning

Ålder: 0–6 år (72 månader)

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter

Språk: Engelsk version (med svensk Administreringsmanual, Testprotokoll och Rithäften)

 


 

Griffiths III är den senaste versionen av Griffiths Scales of Child Development – ett flitigt använt instrument i utvecklingsbedömningar under många år. Den senaste versionen bygger på aktuella teorier och forskning inom utvecklingspsykologi i kombination med det bästa från tidigare versioner av testet.

Griffiths III är resultatet av en genomgripande omstandardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofta beskrivs som ”gold standard” inom utvecklingsbedömningar. Griffiths III är en omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år (72 månader). Standardiseringen genomfördes i ett representativt urval av barn i Storbritannien och Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD) och slutfördes under 2015.

Vad är Griffiths III?

Griffiths III ger ett sammantaget mått på barnets utvecklingsnivå och en individuell profil av styrkor och svårigheter inom fem områden:

  • Lärandets grunder – mäter kritiska aspekter av inlärning under de tidiga åren.
  • Språk och kommunikation – ger ett övergripande mått på språkutveckling, expressivt och receptivt språk och användning av språk i social kommunikation med andra.
  • Öga-hand-koordination – bedömer finmotoriska färdigheter, hänthet och visuell perception.
  • Personlig – Social – Emotionell – mäter konstrukt relaterade till barnets ökande känsla av självet och självständighet, interaktion med andra samt många andra aspekter av emotionell utveckling. 
  • Grovmotorik – bedömer bland annat kroppskontroll, balans och koordination.  

I Griffiths III införlivas det bästa från de tidigare versionerna tillsammans med ett helt nytt och vidareutvecklat material. Över 80% av testets innehåll har bearbetats i linje med modern forskning inom pediatrik, psykologi och neurologi. I utvecklingen har man även tagit hänsyn till synpunkter från kliniker. Administreringen av den senaste versionen av testet är mer praktiskt för testanvändaren, testmaterialet är lätt att rengöra, är barnvänligt och har formgetts för att vara tilltalande för små barn.


 

OBS! Uppdaterade regler för basnivå och taknivå

ARICD har gjort en granskning av regeln med 6 på varandra följande testuppgifter som barnet klarat eller misslyckats med för att bestämma basnivå och taknivå för respektive delskala. Denna regel har tillämpats i Griffiths utvecklingsskalor och även i Griffiths III. 

Efter ytterligare omfattande statistiska analyser av Griffiths III har forskargruppen för Griffiths III rekommenderat att regeln för antalet klarade/misslyckade testuppgifter minskas från 6 till 5.

Därutöver kan man tillämpa en regel med 4 klarade/misslyckade testuppgifter för att bestämma basnivå och taknivå, till exempel vid bedömning av barn med funktionsnedsättning, om man finner det kliniskt lämpligt. 

Detta innebär att testanvändare omedelbart kan börja tillämpa regeln med 5 klarade/misslyckade uppgifter för att bestämma basnivå och taknivå för delskalorna i Griffiths III. 

(Maj 2020)
 


4 minuters introduktionsfilm:


 

Filmed webinar:

Griffiths III: past, present and future in child development assessment

View the webinar here (Vimeo)

 


 

Extra material att ladda hem 

Som stöd för din användning av Griffiths III.

Nedladdning


 

Rättelser i Griffiths III Administreringsmanual II, svensk version och Testprotokoll

Tyvärr har vi upptäckt några tryckfel i materialet.

Se rättelserna här


 

Hantering av testmaterial för att minska smittspridning

Vid testning på plats är det särskilt viktigt att man som testledare ser över rutinerna för hantering och rengöring av fysiskt testmaterial för att minska risken för smittspridning.

Läs mer


 

Kontakta kundtjänst för beställning av förbrukningsmaterial till de äldre versionerna av Griffiths:
Griffiths Mental Development Scales – Extended Revised: 2 to 8 years samt Griffiths Mental Development Scales – Revised: 0 to 2 years
Med reservation för slutförsäljning.


 

 ** Griffiths III komplett levereras i en testväska (typ resväska) och omfattar engelska manualerna Part I: Overview, Development and Psychometric Properties, Part III: Norms och den svenska manualen Del II: svensk administreringsmanual, 10 st* svenska testprotokoll med analysblad och 10 st* svenska rithäften samt testmaterial.


* Förbrukningsmaterial.

Alla priser är exklusive moms och frakt


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion


 

Se även: Griffiths III – A Case Study Book for Practitioners

En detaljerade fallstudiebok

Läs mer

 


 

 

 

Kurser i Griffiths III anordnas på KIND. Griffiths III ingår även i KINDs specialistkurs i utredningsmetodik 0-6 år. Läs mer

 

Johanna Ristolainen Spak, leg psykolog och kursledare, om kursen i Griffiths III:

Elisabeth Nilsson Jobs, leg psykolog och kursledare, om kursen Utredningsmetodik:

 


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen