MMPI-2

Personlighetsinventorium för vuxna

MMPI-2, komplett. Innehållslista**.
105-000
7 670 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2, svensk manual (2004)
105-001
1 295 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2, frågehäfte, per st.
105-002
305 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2, svarsblankett.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

105-003
425 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2, datorversion på USB inklusive 10 administreringar och 10 scoringar. Enanvändarlicens.
105-100
6 330 kr
Lägg i varukorgen

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2

Av: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D. & Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Syfte: Personlighetsinventorium

Ålder: 18–84 år

Administrering: Individuellt eller grupp

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 60–90 minuter

Språk: Svensk version


 

MMPI™-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar, främst inom klinisk psykologi och rättspsykiatri samt i personlighetsbedömnings- och rådgivningssammanhang.

Inventoriet är empiriskt uppbyggt och konstruerades ursprungligen för att skilja kliniska grupper från normalpopulationen. Användningsområden kan vara att i diagnostisering, behandling och forskning utreda förekomst och typ av psykopatologi, personlig dysfunktion och social missanpassning samt hitta adekvat behandlingsstrategi.

MMPI™-2 är en revidering av det ursprungliga MMPI. Det innehåller 567 item fördelade över sex validitetsskalor, tio kliniska skalor, 18 tilläggsskalor, 15 innehållsskalor, 41 subskalor och 17 uppsättningar kritiska item. MMPI-2 tar 60–90 minuter att administrera.

  • Kliniska skalor: hypokondri, depression, hysteri, psykopatisk avvikelse, maskulinitet- feminitet, paranoia, psykasteni, schizofreni, hypomani, social introversion. 
  • Omstrukturerade (RC) kliniska skalor
  • Tilläggsskalor: bland annat PSY-5 skalor (aggression, psykotism, hämningslöshet, negativ emotionalitet/neuroticism, introversion/låg positiv emotionalitet), ångest, repression, egostyrka, alkoholism, överkontrollerad fientlighet, dominans, socialt ansvarstagande, posttraumatisk stress, missbrukspotential, erkänt missbruk, hostilitet. 
  • Innehållsskalor: bland annat ångest, rädsla, tvångsmässighet, depression, hälsobekymmer, bisarra tankar, ilska, cynism, asocialt agerande, typ A-beteende, låg självkänsla, familjeproblem, arbetsproblem. 
  • Innehållskomponentsskalor (till innehållsskalorna) 
  • Subskalor: bland annat upplevd depression, psykomotorisk utvecklingshämning, fysisk funktionsnedsättning, grubblerier, förnekande av social ångest, ömhetsbehov, somatiska åkommor, aggressionshämning, auktoritetsproblem, social säkerhet, social alienation, självalienation, förföljelseidéer, överkänslighet/bitterhet, naivitet, emotionell alienation. 
  • Kritiska item: bland annat akut ångesttillstånd, våldshot, mental förvirring, depressivt och suicidalt tänkande, förföljelseidéer, ångest och spänning, sömnsvårigheter, antisocial attityd, sexuella problem och avvikelser.

Råpoäng transformeras till T-värden som ligger till grund för skalprofiler. Normer är baserade på svensk normalpopulation. Jämförande statistik beskrivs i manualen.

MMPI-2 datorversion har såväl administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att användaren kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper & penna-administrerat test. Nya administreringar fylls på i programmet via beställningskoder. Se FAQ eller kontakta vår kundtjänst.

Obs! Uppdaterad programvara till MMPI-2 från och med 3 december 2018.

Programvaran har uppdaterats och utökats med följande MMPI-2 skalor: Omstrukturerade (RC) kliniska skalor, Innehållskomponentsskalor och PSY-5 skalor samt tilläggsskalan Hostilitet. Dessa skalor finns beskrivna i ett svenskt manualsupplement.

För villkor och uppdatering av äldre programvara kontakta kundtjänst [email protected]

Support och FAQ

Exempelrapport: MMPI-2 Resultatredovisning

Observera att manuell poängberäkning ej är möjlig i MMPI-2.

Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista/W7/W10 Enanvändarlicens. Ej serverversion.  

** MMPI-2 komplett består av svensk manual, svenskt manualsupplement, frågehäfte, svarsblankett, 10 st.*, samt scoringprogram inklusive 10 administreringar och 10 scoringar.


Påfyllnad av datorversion administrering/scoring och ominstallation
Kontakta kundtjänst för beställning: [email protected]  

Artikelnr.ArtikelPris/st
105-101MMPI-2, 1-49 administreringar180 kr
105-102MMPI-2, 50- administreringar170 kr
105-106MMPI-2, 1-49 scoringar150 kr
105-107MMPI-2, 50 eller fler scoringar140 kr

105-110

MMPI-2, ominstallation,
inkl. 10 administreringar och 10 scoringar

3 810 kr


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen