MMPI-2 support

 

>> Installationsguide för IT-tekniker

>> Licensinformation

 

 

Datorbyte

Flytt av datoriserat test till annan dator

Ibland uppstår ett behov av att flytta det datoriserade testet till en annan dator (t ex vid byte av dator eller då ny hårddisk installerats):

Vid testning sparas resultaten i en databasfil och det är endast denna fil som behöver flyttas, själva dataprogrammet ska installeras från installations-CD'n. Databasfilens namn slutar på -mdb (t ex mmpi-2.mdb, jag.mdb) och är av typen Microsoft Access Application. Tänk på att efter flytt måste programmet registreras om hos Hogrefe.

Är du ovan eller osäker med datorer, be din datasupport om hjälp med flytten. Tänk också på att du måste ha behörighet att installera program på den nya datorn.

Instruktion för att flytta databas

1.Spara den befintliga databasfilen på ett USB-minne. Har ni följt installationens standardförslag, ligger filen i foldern c:\program\psykologiförlaget\<testets namn>

2.Ta installations-CD'n och installera det datoriserade testet på den nya datorn (en ny tom databas installeras automatiskt).

3.Kopiera databasfilen, som du tidigare sparat på USB-minnet, till mappen där programmet installerats på den nya datorn. m.a.o. ersätter du den nya tomma databasen med din gamla databas där alla dina testningar är lagrade.

4.Registrera om programmet hos Hogrefe (kundtjänst: [email protected])

 

FAQ datoriserade test

Vanliga frågor om datoriserade test

1. Varför kommer registreringsrutan upp varje gång programmet startas?

Be din IT-avdelning kontrollera att du har skrivrättigheter till programmets installationsmapp. Om detta inte fungerar, ominstallera programmet enligt installationsguiden.

2. Varför får jag felmeddelanden rörande kopieringsskyddet?

Be din IT-avdelning kontrollera att du har skrivrättigheter till programmets installationsmapp. Om detta inte fungerar, ominstallera programmet enligt installationsguiden.

3. Varför kan jag inte klicka i att jag vill göra en administrering eller scoring i programmet?

Administreringarna eller scoringarna är slut, gå in under "beställ test" och skapa en beställningskod för fler administreringar eller scoringar.

4. Hur vet jag hur många testningar jag har kvar?

Klicka på knappen "beställ test", där kan man se statistik på hur många administreringar eller scoringar man har kvar och hur många man har gjort av med.

5. Hur beställer jag fler test eller scoringar?

Klicka på knappen "beställ test" och följ instruktionerna.

6. Kan jag göra backup på testet?

Enklast är att spara databasfilen (.mdb-filen), den går att spara på t ex ett USB-minne. Man kan även exportera innehållet i databasfilen till en databashanterare, t ex Microsoft Access.

7. Vad är skillnaden på administrering och scoring?

Administrering innebär att testpersonen genomför testet på datorn. Testresultatet genereras av programmet efter att testpersonen har slutfört testningen.

Scoring innebär att testpersonen markerar sina svar i ett pappersformulär varefter testadministratören matar in svaren manuellt på datorn (använder den så kallade scoringfunktionen).  Testresultatet genereras av programmet efter att svaren matats in.

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen