MMPI-2 support

 

Licensinformation

Programvarulicens
Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftningen och internationella upphovsrättskonventioner samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Detta licensavtal är ett bindande avtal mellan Er (individ eller företag) och Hogrefe från vilket Ni förvärvade den ovan angivna programvaran.

Tekniskt förbehåll
Programmet är inte konstruerat för att användas som server-/klientprogramvara där flera olika användare kan använda samma program.

1.Beviljande av licens
Detta licensavtal ger Er rätt att: installera ett exemplar av programvaran på en enskild dator. Programmet är inte konstruerat för att användas som server-/klientprogramvara. Installerad programvara får användas först efter registrering hos Hogrefe Psykologiförlaget och endast i enlighet med det avräkningssystem som används för respektive testning, resultat- eller rapportutskrift.

Programvarupaket inkluderar programvara och tillhörande media, skriftligt material samt eventuell "online" eller elektronisk dokumentation. Genom att Ni installerar eller på annat sätt använder programvaran, accepterar Ni dessa licensvillkor och detta licensavtal blir därigenom bindande för Er.

2.Beskrivning av övriga rättigheter och begränsningar
Ni har inte rätt att förändra, dekompliera eller på annat sätt utnyttja programvaran. Ni har inte rätt att använda andra registrerings- eller uppdateringskoder än dem som tillhandahålls av Hogrefe. Programvaran licensieras som en enskild produkt. Dess komponenter får inte delas upp för användning på mer än en dator. Ni har inte rätt att sälja, låna ut, hyra ut eller leasa ut programvaran. Ni har inte rätt att överlåta Era rättigheter. Hogrefe Psykologiförlaget har rätt att säga upp denna licens om ni bryter mot något av licensvillkoren. I sådant fall ska samtliga exemplar av programvaran och dess komponenter förstöras.

3.Upphovsrätt/Copyright
Äganderätten och upphovsrättigheterna till programvaran medföljande skriftligt material och eventuella exemplar av programvaran, ägs av Hogrefe. Programvaran skyddas av upphovsrättslig lagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner. Ni har inte rätt att kopiera något skriftligt material som medföljer programvaran.

4.Garanti
Hogrefe garanterar att programvaran innehar de funktioner som beskrivs i dokumentationen och är fri från defekter och produktionsfel under ett (1) år från inköpsdatum.

5.Begränsningar i garantin
Programvaran är endast avsedd att användas tillsammans med operativsystemen Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000 eller XP. All användning av programvaran sker på egen risk.

6.Begränsningar av skadestånd
Inte i några fall kan Hogrefe bli ersättningsskyldigt för skador av något slag. Detta inkluderar förlust av data, avbrott, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta skador, som beror av programvaran.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen