MMPI-2-RF™

Personlighetsinventorium för vuxna

MMPI-2-RF. Svensk manual (2018)
105-201
1 835 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Frågehäfte. Pris/st.
105-202
305 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Svarsblankett. 10 st*/bunt. Ange antal bunt. (Obs! Köp av digitala scoringar i HTS krävs.)
105-203
435 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2 RF Komplett. Innehållslista**
105-200
6 520 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 10 till 49 administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-253
385 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 50 st och fler administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-254
315 kr
Lägg i varukorgen

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Av: Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Syfte: Personlighetsinventorium

Ålder: 18–84 år

Administrering: Individuellt eller grupp (administrering digitalt eller på papper med digital scoring)

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 35–50 minuter

Språk: Svensk version

För användning av MMPI-2-RF behövs användarkonto i Hogrefe Testsystem, HTS. Läs mer om HTS

 


 

MMPI-2-RF™, är en 338-itemversion av personlighetsinventoriet MMPI-2™ (2001) med de omstrukturerade kliniska (RC) skalorna som kärna.

MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet. Testet är avsett för användning i en rad olika sammanhang, exempelvis inom psykiatri och rättspsykiatri. MMPI-2-RF har utformats för att ge en omfattande och effektiv bedömning av de kliniskt relevanta variablerna med hjälp av de ingående skalorna och itemsammansättningen i instrumentet. Testet kan ge psykologen stöd i en rad olika sammanhang vid bedömningar av psykologisk dysfunktion, identifiering av specifika problemområden och behandlingsplanering.

De 338 itemen i MMPI-2-RF utgör ett urval av de 567 itemen i MMPI-2 och ingår i totalt 51 skalor varav 9 är validitetsskalor och 42 substantiella skalor. Sju av de nio validitetsskalorna är reviderade skalor från MMPI-2 och två är nya skalor. Utöver de 9 validitetsskalorna finns även validitetsindikatorn Antal utelämnade svar (MISS). De 42 substantiella skalorna består av de 9 kliniska (RC) skalorna och 33 nya skalor varav 3 högre ordningens skalor (H-O) som mäter breda områden av dysfunktion (internalisering, tankestörning och externalisering). De övriga skalorna är 23 specialproblemskalor, 2 intresseskalor och 5 reviderade PSY-5 skalor. Sju MMPI-2-RF-skalor har kritiskt innehåll och förhöjda poäng på någon eller några av dessa skalor bör följas upp omgående. 

Med sina nya skalor och ett mindre antal item är MMPI-2-RF ett värdefullt alternativ till, men ersätter inte MMPI-2. Den svenska versionen av MMPI-2-RF bygger på MMPI-2 och normerna är beräknade på det svenska normurvalet (N=500) för MMPI-2 från 2003. Normerna i MMPI-2-RF presenteras endast för totalgrupp som linjära T-poäng för de 9 validitetsskalorna och de 2 intresseskalorna, och som uniforma T-poäng för de övriga substantiella skalorna. 

I den svenska manualen till MMPI-2-RF beskrivs testets uppbyggnad och utveckling, presenteras svenska och norska normer samt ges detaljerade anvisningar för tolkning av testresultatet.


 

Digital scoring och administrering av MMPI-2-RF

MMPI-2-RF kan administreras digitalt i vår webbaserade testplattform Hogrefe Testsystem, HTS.

Vid administrering på papper scoras testet i HTS. Manuel scoring av MMPI-2-RF är inte möjlig.

För användning av MMPI-2-RF behövs därför alltid ett HTS användarkonto och köp av MMPI-2-RF scoringar/administreringar.

Efter genomförd scoring/administrering i HTS kan testpersonens resultat avläsas direkt på datorskärmen men kan också laddas ner i olika format (pdf, xml, csv, xlsl).

Läs mer om HTS

 


>> En förteckning av MMPI-2-RF skalorna finns här

 


Mer information om MMPI-2-RF

Om tillämpningsområden
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bO_KCU7v0dU

Om validitetsskalorna
https://www.youtube.com/watch?v=jKAflqtf11Y

Om skillnaderna mellan MMPI-2 och MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=pp31pVnoCBk

Om styrkorna i MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=lWYHdLcvw9s

Martin Sellbom, Ph D, om personlighetsbedömning med MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=616e3OI3Z8E

Ytterligare information om hur man tolkar MMPI-2-RF
https://www.upress.umn.edu/test-division/MMPI-2-RF/mmpi-2-rf-publications

 


  


* Förbrukningsmaterial

** MMPI-2 RF komplett består av 1 manual, 1 frågehäfte, 1 bunt (10 st) svarsblanketter och 10 st digitala administreringar/scoringar i HTS. 


 

Köp av MMPI-2 RF kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen