MMPI-2-RF™

Personlighetsinventorium för vuxna. Ett mindre omfattande instrument än MMPI-2

MMPI-2-RF. Svensk manual (2018)
105-201
1 420 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Frågehäfte. Pris/st.
105-202
235 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Svarsblankett. 10 st*/bunt. Ange antal bunt. (Obs! Köp av digitala scoringar i HTS krävs.)
105-203
335 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 1 till 9 administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st.
105-252
330 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 10 till 49 administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-253
305 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 50 st och fler administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-254
250 kr
Lägg i varukorgen

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Av: Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Syfte: Personlighetsinventorium

Ålder: 18–84 år

Administrering: Individuellt eller grupp (administrering digitalt eller på papper med digital scoring)

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 35–50 minuter

Språk: Svensk version

 


 

MMPI-2-RF™, är en 338-itemversion av personlighetsinventoriet MMPI-2™ (2001) med de omstrukturerade kliniska (RC) skalorna som kärna.

MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet. Testet är avsett för användning i en rad olika sammanhang, exempelvis inom psykiatri och rättspsykiatri. MMPI-2-RF har utformats för att ge en omfattande och effektiv bedömning av de kliniskt relevanta variablerna med hjälp av de ingående skalorna och itemsammansättningen i instrumentet. Testet kan ge psykologen stöd i en rad olika sammanhang vid bedömningar av psykologisk dysfunktion, identifiering av specifika problemområden och behandlingsplanering.

De 338 itemen i MMPI-2-RF utgör ett urval av de 567 itemen i MMPI-2 och ingår i totalt 51 skalor varav 9 är validitetsskalor och 42 substantiella skalor. Sju av de nio validitetsskalorna är reviderade skalor från MMPI-2 och två är nya skalor. Utöver de 9 validitetsskalorna finns även validitetsindikatorn Antal utelämnade svar (MISS). De 42 substantiella skalorna består av de 9 kliniska (RC) skalorna och 33 nya skalor varav 3 högre ordningens skalor (H-O) som mäter breda områden av dysfunktion (internalisering, tankestörning och externalisering). De övriga skalorna är 23 specialproblemskalor, 2 intresseskalor och 5 reviderade PSY-5 skalor. Sju MMPI-2-RF-skalor har kritiskt innehåll och förhöjda poäng på någon eller några av dessa skalor bör följas upp omgående. 

Med sina nya skalor och ett mindre antal item är MMPI-2-RF ett värdefullt alternativ till, men ersätter inte MMPI-2. Den svenska versionen av MMPI-2-RF bygger på MMPI-2 och normerna är beräknade på det svenska normurvalet (N=500) för MMPI-2 från 2003. Normerna i MMPI-2-RF presenteras endast för totalgrupp som linjära T-poäng för de 9 validitetsskalorna och de 2 intresseskalorna, och som uniforma T-poäng för de övriga substantiella skalorna. 

I den svenska manualen till MMPI-2-RF beskrivs testets uppbyggnad och utveckling, presenteras svenska och norska normer samt ges detaljerade anvisningar för tolkning av testresultatet.


 

Digital scoring och administrering av MMPI-2-RF

MMPI-2-RF kan administreras digitalt i vår webbaserade testplattform Hogrefe Testsystem, HTS.

Vid administrering på papper scoras testet i HTS. Manuel scoring av MMPI-2-RF är inte möjlig.

För användning av MMPI-2-RF behövs därför alltid ett HTS användarkonto och köp av MMPI-2-RF scoringar/administreringar.

Efter genomförd scoring/administrering i HTS kan testpersonens resultat avläsas direkt på datorskärmen men kan också laddas ner i olika format (pdf, xml, csv, xlsl).

Läs mer om HTS

 


>> En förteckning av MMPI-2-RF skalorna finns här

 


Mer information om MMPI-2-RF

Om tillämpningsområden
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bO_KCU7v0dU

Om validitetsskalorna
https://www.youtube.com/watch?v=jKAflqtf11Y

Om skillnaderna mellan MMPI-2 och MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=pp31pVnoCBk

Om styrkorna i MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=lWYHdLcvw9s

Martin Sellbom, Ph D, om personlighetsbedömning med MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=616e3OI3Z8E

Ytterligare information om hur man tolkar MMPI-2-RF
https://www.upress.umn.edu/test-division/MMPI-2-RF/mmpi-2-rf-publications

 


 
* Förbrukningsmaterial


För närvarande har vi tekniska problem med HTS-testning på surfplattor. Vi rekommenderar därför att digital testning endast genomförs på dator.

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. Vi kontrollerar detta manuellt vid påfyllnad av digitala test.
Läs mer om HTS

 Uppfyller behoven hos sjukhus och andra vårdgivare.

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen