NEO-PI-3 & NEO-FFI-3

DNV certifierat personlighetstest, utifrån femfaktormodellen (The Big Five), för vuxna

NEO-PI-3, Komplett. Innehållslista**.
133-200
7 550 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Svensk manual
133-201
1 160 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Frågehäfte, st
133-202
130 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Svarsblankett
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-203
715 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Profilöversikt Kvinnor
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-204
535 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Profilöversikt Män
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-205
535 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3, Profilöversikt Totalgrupp
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-206
535 kr
Lägg i varukorgen
NEO-FFI-3, Fråge- & Svarsformulär
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-207
1 630 kr
Lägg i varukorgen
NEO, Dina Testresultat
10 st.*/bunt. Ange antal bunt.

133-208
295 kr
Lägg i varukorgen
NEO Inventories, Amerikansk Manual (2010)
133-006
2 280 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. Digital svensk manual
133-250
1 160 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. 1 till 9 testningar. Inklusive standardrapport. Pris/st
133-252
590 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. 10 till 49 testningar. Inklusive standardrapport. Pris/st
133-253
465 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. 50 st och fler testningar, Inklusive standardrapport. Pris/st
133-254
425 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. HR-rapport. 1 till 9 st.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st

133-272
290 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. HR-rapport. 10 till 49 st.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st.

133-273
230 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. HR-rapport. 50 st och fler.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st

133-274
210 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. Ledarskapsrapport. 1 till 9 st.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st

133-282
585 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. Ledarskapsrapport. 10 till 49 st.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st

133-283
455 kr
Lägg i varukorgen
NEO-PI-3. Ledarskapsrapport. 50 st och fler.
Kräver att du har test 133-252, 133-253 eller 133-254.
Pris/st

133-284
425 kr
Lägg i varukorgen
NEO-FFI-3. 1 till 9 testningar.
Inklusive standardrapport.
Pris/st

133-292
315 kr
Lägg i varukorgen
NEO-FFI-3. 10 till 49 testningar.
Inklusive standardrapport.
Pris/st

133-293
245 kr
Lägg i varukorgen
NEO-FFI-3. 50 st och fler testningar.
Inklusive standardrapport.
Pris/st

133-294
225 kr
Lägg i varukorgen

 

 

 


Av: Robert R. McCrae & Paul T. Costa

Svensk version: Hans Bergman, Håkan Källmén & Peter Wenngren

Syfte: Personlighetsinventorium

Ålder: Vuxna

Administrering: Grupp eller individuellt. Digitalt samt papper- och penna-version

Behörighet: Leg psykolog, certifierad testanvändare inom arbetspsykologi

Tidsåtgång: NEO-PI-3 cirka 45 minuter och NEO-FFI-3 cirka 10 minuter

Språk: Svensk version

 

 


 

NEO-PI-3 är en omarbetad version av ett av världens mest använda personlighetstest, NEO-PI-R. Precis som föregångaren beskriver NEO-PI-3 personligheten utifrån femfaktormodellen(The Big Five), dvs fem övergripande faktorer: Känslomässig instabilitet (N), Utåtriktning (E), Öppenhet (O), Vänlighet (A) och Målmedvetenhet (C). Därutöver innehåller varje faktor sex fasetter. De totalt 30 fasetterna i NEO-PI-3 ger en genomgripande och nyanserad bild av personligheten. NEO-PI-3 består av 240 frågor och tar cirka 45 minuter att besvara.

NEO-FFI-3 är kortversionen av NEO-PI-3 som består av 60 frågor. NEO-FFI-3 ger resultat på de fem faktorerna Känslomässig instabilitet, Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet, men inte de 30 fasetterna som ingår i NEO-PI-3. NEO-FFI-3 består av 60 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara.

NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 kan med fördel användas i både kliniska och arbetspsykologiska sammanhang då det är av intresse att få en fördjupad bild av normalpersonligheten, till exempel inom:

  • Rådgivning, psykiatri
  • Karriärval
  • Urval
  • Utveckling

NEO-PI-3 har utvecklats med NEO-PI-R som "gold standard" för att versionerna ska ha bästa möjliga samstämmighet. Svenska NEO-PI-R-användare kommer därför att känna igen både testets konstruktion och innehåll. Skillnaderna mellan de två versionerna består framför allt av språkliga justeringar av frågorna i NEO-PI-3 samt att testet har mer aktuella normer (från 2012). I den amerikanska versionen av NEO-PI-3 ersattes 37 av de gamla frågorna av nya. I den svenska versionen har 35 frågor ersatts av nya och dessutom har 18 av de gamla frågorna fått en lättare ”putsning”. Avsikten med de språkliga justeringarna har varit att skapa en version som är språkligt bättre anpassat för yngre personer eller för personer med något begränsat ordförråd. För att pröva testets lämplighet för testning av yngre personer har frågorna i NEO-PI-3 prövats ut i en grupp svenska ungdomar i åldern 12–16 år.

I den svenska manualen, som både finns i tryckt och digital version, redogörs för testets teoretiska bakgrund och utveckling. Det svenska standardiseringsarbetet och testets psykometriska egenskaper redovisas i ett särskilt avsnitt.

Manualen innehåller också en detaljerad presentation av de i testet ingående faktorerna och fasetterna tillsammans med anvisningar för administrering, utvärdering och tolkning. NEO-PI-3 manualen följer i stort sett samma upplägg som den tidigare NEO-PI-R manualen, men har utökats med avsnitt om testning av ungdomar, kortversionen NEO-FFI-3 och om NEO-PI-3 i arbetslivet. Den svenska versionen av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 är standardiserad och normerad i ett slumpmässigt urval ur svensk normalpopulation (n=536) i åldern 16–75 år (2012).

>> NEO Bibliography (pdf)

>> RESEARCH ARTICLE: “Higher- and lower-order personality traits and cluster subtypes in social anxiety disorder” (pdf)


 

Hogrefe UK har gjort en kort introduktionsfilm till NEO-PI-3

 


Nottingham City Transport: A Psychometrics Success Story (2015)
Se hur Nottingham City Transport lyckades med sin rekryteringsprocess av busschaufförer


 

Behörighet

NEO-PI-3 får användas av legitimerad psykolog eller certifierad användare med kursintyg.
Fyll i intresseanmälan för NEO-PI-3-certifieringskurs

 


 

Papper & penna eller digitalt material

NEO-PI-3 finns både som papper & penna-version och digital version i Hogrefe Testsystem, HTS. Välj det som passar din verksamhet bäst.

Läs mer om HTS

 


 

Det finns flera rapporter tillgängliga till den digital version av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3:

• Återkopplingsrapport – till testpersonen. 
   Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3 standardrapport.
   Ladda hem exempelrapport          Se lathund till rapporten

• Standard Technical Report (Engelska) – till testanvändaren. 
   Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.
   Ladda hem exempelrapport        Se lathund till rapporten

• HR-rapport – till testanvändaren
   Tillägg till NEO-PI-3.
HR-rapporten är en tolkningsrapport med fokus på arbetsliv och är avsedd för testanvändaren. Rapporten innehåller även en presentation av olika personlighetsstilar utifrån kombinationer av faktorpoäng.
   Ladda hem exempelrapport          Se lathund till rapporten

• Ledarskapsrapport (Engelska). 
   Tillägg till NEO-PI-3.
Ledarskapsrapporten baseras på testpersonens svar i NEO-PI-3 och bygger på Primary Colors® Leadership Model. Rapporten är skriven på engelska och kan genereras efter en testning med svenska NEO-PI-3. I Rapporten utforskas viljan att leda och hur personlighet hjälper eller hindrar utveckling av ledarskap. The Primary Colors® Leadership Model har utvecklats av David Pendleton och är ett registrerat varumärke av Edgecumbe Consulting Group.
    Ladda hem exempelrapport          Se lathund till rapporten

 


 

  


** NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 komplett:

Svensk manual, amerikansk manual, frågehäfte NEO-PI-3, 2 st., svarsblankett NEO-PI-3, 10 st.*, profilöversikt NEO-PI-3 (kvinnor, män och total) 3 x 10 st.*, fråge- och svarsformulär NEO-FFI-3, 10 st.*, Dina testresultat, 10 st.*

* FörbrukningsmaterialKöp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS
 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


 

Se även:
NEO-PI-3, A Guide to Interpretation and Feedback in Work Context

Denna guide (2017) syftar till att hjälpa NEO-PI-3-användare att omvandla sina teoretiska kunskaper till goda och effektiva tillämpningar. 

Läs mer

 


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen