Lathund till rapporter i NEO-PI-3


1. Återkopplingsrapport – till testpersonen

Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.

Denna rapport kan ges till testpersonen i samband med återkoppling. Rapporten är två A4-sidor lång och anger nivån på de fem faktorerna på en tregradig skala (låg, medel eller hög) samt kortfattade tolkningar. 

Återkopplingsrapporten är ett rapportelement i Standardrapporten. 

> Välj ”Återkoppling” enligt bilden intill för att skriva ut återkopplingsrapporten.

 


2. Standard Technical Report (Engelska) – till testanvändaren

Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.

Denna rapport gör det möjligt att ta ut en rapport på engelska när en testperson gjort svenska NEO-PI-3.

> Klicka på ”Skriv ut” på skärmens övre vänstra sida och sedan på symbolen med de tre horisontella linjerna enligt bilden intill.

> Välj ”Standard Technical Report (Engelska)”.

 


3. HR-rapport – till testanvändaren

Tillägg till NEO-PI-3.

HR-rapporten är en tolkningsrapport med fokus på arbetsliv och är avsedd för testanvändaren. Rapporten innehåller även en presentation av olika personlighetsstilar utifrån kombinationer av faktorpoäng.

Ladda hem expempelrapport

 


4. Ledarskapsrapport (Engelska). 

Tillägg till NEO-PI-3.

Ledarskapsrapporten baseras på testpersonens svar i NEO-PI-3 och bygger på Primary Colors® Leadership Model. Rapporten är skriven på engelska och kan genereras efter en testning med svenska NEO-PI-3. I Rapporten utforskas viljan att leda och hur personlighet hjälper eller hindrar utveckling av ledarskap. The Primary Colors® Leadership Model har utvecklats av David Pendleton och är ett registrerat varumärke av Edgecumbe Consulting Group.

Ladda hem expempelrapport

 


Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen