Jag tycker jag är – 2

Kartläggning av barns och ungdomars självvärdering

Jag tycker jag är – 2. Komplett. Innehållslista**.
137-200
1 770 kr
Lägg i varukorgen
Jag tycker jag är – 2. Manual (2013)
137-201
890 kr
Lägg i varukorgen
Jag tycker jag är – 2. Svarshäfte A. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
137-202
485 kr
Lägg i varukorgen
Jag tycker jag är – 2. Svarshäfte B. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
137-203
485 kr
Lägg i varukorgen
Jag tycker jag är – 2. HTS. 10 till 49 testningar. Pris/st
137-053
60 kr
Lägg i varukorgen
Jag tycker jag är – 2. HTS. 50 st och fler testningar. Pris/st
137-054
50 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Pirjo Birgerstam

Syfte: Kartläggning av barns och ungdomars självvärdering

Ålder: 7–18 år

Administrering: Grupp eller individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 30 minuter

Språk: Svensk version

 


 

Jag tycker jag är – 2 är en självskattningsmetod för bedömning av barns och ungdomars självkänsla.

Metoden är en omarbetad version av Jag tycker jag är från år 1981 (Ouvinen-Birgerstam, 1985) och är standardiserad för barn och ungdomar i åldrarna 7–18. Testuppgifterna i den omarbetade versionen har genomgått en varsam språklig översyn och anpassats till språkbruket hos dagens barn och ungdomar. Antalet testuppgifter har minskats och testmaterialet har fått en ny utformning för att underlätta administrering och poängsättning av testet.

Väldokumenterad och omfattande forskning har visat ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och självkänsla. Jag tycker jag är – 2 ger därmed indirekt kunskap om barns och ungdomars psykiska välbe­finnande och eventuella psykiska ohälsa.

Testet kan användas inom såväl forskning som i praktisk tillämpning, till exempel inom skolans elevhälsa, förebyggande hälsovård samt psykisk och psykiatrisk barn- och ungdomsvård. Möjliga tillämpningsområden är screening, diagnostisering, råd och behandling samt utvärde­ring av behandlingseffekter.

Jag tycker jag är – 2 finns i två versioner. Version A för barn mellan 7 och 9 år och version B för åldrarna 10–18 år.

Version A innehåller 30 påståenden som besvaras genom att markera ett av två svarsalternativ.

Version B innehåller 64 påståenden och fyra svarsalternativ. 

Testet ger ett mått på den globala självkänslan och fem delskalor som motsvarar områden som har visat sig centrala inom självupplevandet: fysiska egenskaper, färdigheter och kompetens, psykiskt välmående, relationer till föräldrarna och familjen samt relationer till andra.

Normer från 2011–2013
Standardiseringen skedde under åren 2011–2013 i en grupp om totalt 1 649 barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år.


Digital version
Jag tycker jag är – 2 finns även i digital version via vår digitala testplattform, HTS, är användarvänlig och har tilltalande design. Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt. 

Det går också att använda HTS för att poängsätta (scora) ett pappersformulär. Varje sådan scoring/poängsättning använder upp en testning. För att poängsätta ett ifyllt formulär matar man enkelt in svaren med hjälp av snabbinmatningen.
Hur det går till beskrivs i detalj här (pdf-fil).

Läs mer om HTS


 

Obs! Support på den äldre versionen av Jag tycker jag är (dataprogrammet) ges inte längre.


  


** Jag tycker jag är – 2 komplett består av manual, 10 st* svarshäfte A och 10 st* svarshäfte B

* Förbrukningsmaterial


 

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen