Conners 3

Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos 6-18-åringar

Conners 3, komplett. Innehållslista**.
416-400
4 780 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, manual
416-401
1 835 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-F, förälder fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-402
650 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-L, lärare fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-403
650 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-S, självskattning fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-404
650 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-F (K), föräldrar kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-405
415 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-L (K), lärare kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-406
415 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-S (K), självskattning kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-407
415 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, Index kit. Innehållslista***.
416-415
1 830 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 GI-F, Globalt Index-Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-408
385 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 GI-L, Globalt Index-Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-409
385 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-F, ADHD-Index Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-410
385 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-L, ADHD-Index Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-411
385 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-S, ADHD-Index Självskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-412
385 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, 10–49 testningar. Pris/st.
416-453
65 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, 50 st och fler testningar. Pris/st.
416-454
55 kr
Lägg i varukorgen

Av: C. Keith Conners, Ph.D.

Svensk version: Lisa B Thorell, Martin Hammar, Eric Zander, Steve Berggren & Sven Bölte

Syfte: Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos barn och ungdomar

Ålder: 6−18 år

Administrering: Individuell eller screening i grupp

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 5−20 minuter (beroende på version)

Språk: Svensk version

 


 

Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD och de vanligaste komorbida tillstånden hos barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år. Conners 3 består av skattningsformulär som besvaras av förälder, lärare och barnet. Conners 3-formulären finns både som fullängdsversion för en mer omfattande bedömning och uppföljning och som kortversion för screening av vissa symptomområden eller för uppföljning. De två tilläggsformulären, indexformulären, är avsedda för snabb men mer avgränsad screening eller uppföljning. 
En översikt över de olika formulären finns här.

Skalorna i Conners 3 bedömer specifika ADHD-symptom, såsom hyperaktivitet och ouppmärksamhet, generell psykopatologi samt kognitiva, beteendemässiga, sociala och emotionella problem hos barnet eller ungdomen.
En översikt över de ingående skalorna finns här.

Conners 3 lämpar sig bland annat för diagnostisering, screening, planering av stödåtgärder eller behandling, bedömning och uppföljning av behandlingseffekter och forskning. Conners 3 har en tydlig koppling till de diagnostiska kriterierna för ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning i DSM-5, vilket beskrivs utförligt i den svenska manualen.

Conners 3 fullängdsversion och kortversion består av frågeformulären: föräldraskattning (6–18 år), lärarskattning (6–18 år) och självskattning (9–18 år).

Fullängdsversionen innehåller alla de ingående skalorna i Conners 3 och ger mer omfattande information.
Fullängdsversionen rekommenderas vid diagnostisk bedömning och när en mer genomgripande uppföljning krävs.

Kortversionen ger information om områdena ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet, inlärningsproblem, exekutiva funktioner, aggression och kamratrelationer och kan användas för screening och uppföljning eller till exempel i forskning.

Fullängdsversionen och kortversionen ingår i Conners 3 komplett.

Conners 3 index består av formulären ADHD index (AI) och Globalt index (GI). ADHD index innehåller tio frågor avseende ADHD-symptom och Globalt index tio frågor avseende generell psykopatologi.
Indexen är avsedda för snabb screening eller uppföljning.
ADHD-index finns i versionerna föräldraskattning, lärarskattning och självskattning och Globalt index i versionerna föräldraskattning och lärarskattning. Indexformulären ingår inte i Conners 3 komplett, utan köps separat.

 

Digital version

Den digitala versionen av Conners 3 går att genomföra på dator eller surfplatta.

Du väljer själv om skattningen genomförs på plats på mottagningen, eller om du vill skicka en länk till respondenten att fylla i bekvämt hemifrån.

Vid testning väljer man vilket av de tre formulären som man vill använda: förälder, lärare och självskattning (fullängdsversion eller kortversion).

Efter genomförd testning sparas resultatet i Hogrefe Testsystem, HTS, där det kan visas direkt på skärmen eller skrivas ut som en detaljerad resultatrapport.

Det går också att använda HTS för att poängsätta (scora) ett pappersformulär med hjälp av snabbinmatningen. Varje sådan scoring/poängsättning använder upp en testning. Hur snabbinmatningen går till beskrivs i detalj här (pdf-fil).

Läs mer om HTS

 

 

Svenska normer från 2014–2015
Den svenska versionen av Conners 3 är standardiserad och normerad vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Normerna samlades in under åren 2014–2015. Utvecklingsarbetet och skalornas psykometriska egenskaper beskrivs i den svenska manualen som även innehåller instruktioner för administrering, poängsättning och tolkning. Normtabellerna i manualens appendix A, B och C har justerats och finns i ett separat normsupplement som levereras tillsammans med manualen. Profilbladen i frågeformulären och den digitala versionen i Hogrefe Testsystem, HTS, innehåller de justerade normerna.

 

Material
Conners 3 testmaterial utgörs av självkopierande fråge- och svarsformulär inklusive poängsättningsark och köns- och åldersspecifika profilblanketter.
I fullängdsformulären finns även ett särskilt blad för analys av svarsmönstret.

 


 ** Conners 3 komplett består av svensk manual och normsupplement, frågeformulär: föräldraskattning 10 st.*, lärarskattning 10 st.* och självskattning samt frågeformulären föräldraskattning kortversion 10 st.*, lärarskattning kortversion 10 st. och självskattning kortversion 10 st.

*** Conners 3 index paket består av ADHD-index (AI) föräldraskattning 10 st., ADHD-index (AI) lärarskattning 10 st. och ADHD-index (AI) självskattning samt globalt index (GI) föräldraskattning 10 st. och globalt index (GI) lärarskattning 10 st. (Obs! Manual ingår inte.) 

 

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen