Conners 3

Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos 6-18 åringar

Conners 3, komplett. Innehållslista**.
416-400
3 770 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, manual
416-401
1 560 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-F, förälder fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-402
510 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-L, lärare fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-403
510 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-S, självskattning fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-404
510 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-F (K), föräldrar kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-405
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-L (K), lärare kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-406
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3-S (K), självskattning kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-407
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3, Index kit. Innehållslista***.
416-415
1 460 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 GI-F, Globalt Index-Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-408
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 GI-L, Globalt Index-Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-409
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-F, ADHD-Index Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-410
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-L, ADHD-Index Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-411
325 kr
Lägg i varukorgen
Conners 3 AI-S, ADHD-Index Självskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

416-412
325 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: C. Keith Conners, Ph.D.

Svensk version: Lisa B Thorell, Martin Hammar, Eric Zander, Steve Berggren & Sven Bölte

Syfte: Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos barn och ungdomar

Ålder: 6−18 år

Administrering: Individuell eller screening i grupp

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 5−20 minuter (beroende på version)

Språk: Svensk version

 


 

Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD och de vanligaste komorbida tillstånden hos barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år. Conners 3 består av skattningsformulär som besvaras av förälder, lärare och barnet. Conners 3-formulären finns både som fullängdsversion för en mer omfattande bedömning och uppföljning och som kortversion för screening av vissa symptomområden eller för uppföljning. De två tilläggsformulären, indexformulären, är avsedda för snabb men mer avgränsad screening eller uppföljning. 
En översikt över de olika formulären finns här.

Skalorna i Conners 3 bedömer specifika ADHD-symptom, såsom hyperaktivitet och ouppmärksamhet, generell psykopatologi samt kognitiva, beteendemässiga, sociala och emotionella problem hos barnet eller ungdomen.
En översikt över de ingående skalorna finns här.

Conners 3 lämpar sig bland annat för diagnostisering, screening, planering av stödåtgärder eller behandling, bedömning och uppföljning av behandlingseffekter och forskning. Conners 3 har en tydlig koppling till de diagnostiska kriterierna för ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning i DSM-5, vilket beskrivs utförligt i den svenska manualen.

Conners 3 fullängdsversion och kortversion består av frågeformulären: föräldraskattning (6–18 år), lärarskattning (6–18 år) och självskattning (9–18 år).

Fullängdsversionen innehåller alla de ingående skalorna i Conners 3 och ger mer omfattande information.
Fullängdsversionen rekommenderas vid diagnostisk bedömning och när en mer genomgripande uppföljning krävs.

Kortversionen ger information om områdena ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet, inlärningsproblem, exekutiva funktioner, aggression och kamratrelationer och kan användas för screening och uppföljning eller till exempel i forskning.

Fullängdsversionen och kortversionen ingår i Conners 3 komplett.

Conners 3 index består av formulären ADHD index (AI) och Globalt index (GI). ADHD index innehåller tio frågor avseende ADHD-symptom och Globalt index tio frågor avseende generell psykopatologi.
Indexen är avsedda för snabb screening eller uppföljning.
ADHD-index finns i versionerna föräldraskattning, lärarskattning och självskattning och Globalt index i versionerna föräldraskattning och lärarskattning. Indexformulären ingår inte i Conners 3 komplett, utan köps separat.

Svenska normer från 2014–2015
Den svenska versionen av Conners 3 är standardiserad och normerad vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).  

Normerna består av sammanlagt cirka 4 000 skattningar från barn, föräldrar och lärare ur normalpopulation.
Normerna samlades in under åren 2014−2015. Utvecklingsarbetet och skalornas psykometriska egenskaper beskrivs i den svenska manualen som även innehåller köns- och åldersspecifika normtabeller samt instruktioner för administrering, poängsättning och tolkning.

Material
Conners 3 testmaterial utgörs av självkopierande fråge- och svarsformulär inklusive poängsättningsark och köns- och åldersspecifika profilblanketter.
I fullängdsformulären finns även ett särskilt blad för analys av svarsmönstret.

 


 
 

** Conners 3 komplett består av svensk manual, frågeformulär: föräldraskattning, 10 st.*, lärarskattning, 10 st.* och självskattning samt frågeformulären föräldraskattning kortversion, 10 st.*, lärarskattning kortversion, 10 st. och självskattning kortversion, 10 st.

*** Conners 3 index paket består av ADHD-index (AI) föräldraskattning, 10 st., ADHD-index (AI) lärarskattning, 10 st. och ADHD-index (AI) självskattning samt globalt index (GI) föräldraskattning, 10 st. och globalt index (GI) lärarskattning, 10 st. (Obs! Manual ingår inte.) 

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen