BRIEF-2

Bedömning av exekutiva funktioner hos 5-18-åringar

BRIEF-2. Komplett. Innehållslista**.
479-500
6 370 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Amerikansk manual (2015) & svensk snabbguide (2017)
479-515
3 690 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Föräldraformulär + Sammanställnings- & Profilblad. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
479-516
600 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Lärarformulär + Sammanställnings- & Profilblad. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
479-517
600 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Självskattningsformulär + Sammanställnings- & Profilblad. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
479-518
600 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Kortversion föräldraformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

479-510
405 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Kortversion lärarformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

479-511
405 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. Kortversion självskattningsformulär
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

479-512
405 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. 10-49 testningar. Pris/st
479-553
60 kr
Lägg i varukorgen
BRIEF-2. 50 och fler testningar. Pris/st
479-554
50 kr
Lägg i varukorgen

 

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition

Av: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner

Ålder: 5–18 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog, leg läkare

Tidsåtgång: Skattningsformulär 10 minuter, scoring 15 minuter, kortversioner 5 minuter

Språk: Amerikansk manual med svensk administreringsmanual (Snabbguide) och svenska formulär
 


 

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

BRIEF-2 är en vidareutveckling av BRIEF och BRIEF-SR med en rad förbättringar. BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

Förbättringar:

  • Innehåller förutom föräldraformulär och lärarformulär även självskattningsformulär.
  • Ökad överensstämmelse i påståendena mellan de tre formulären.
  • Kortversioner av föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening.
  • Mer koncisa skalor och kortare tid för ifyllnad av formulären.
  • En ny validitetsskala, infrekvensskalan, för att fånga upp ovanliga svar.
  • Uppgiftsmonitorering och självmonitorering som två separata skalor.
  • Ny forskning som ger ytterligare tolkningsstöd, bland annat för att undersöka skillnader mellan skattningar från olika skattare. 

Föräldraformuläret och lärarformuläret består av 63 påståenden vartdera samt nio kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kontroll, igångsättning, arbetsminne, planering/organisation, uppgiftsmonitorering och ordning på material. 

Självskattningsformuläret (11-18 år) består av 55 påståenden och sju kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kon­troll, slutförande av uppgifter, arbetsminne och planering/organisation. 

BRIEF-2 innehåller även validitetsskalorna inkonsekvensskalan, negativitetsskalan och infrekvensskalan som finns i samtliga tre formulär.

De kliniska skalorna i BRIEF-2 omfattas av tre index: beteenderegleringsindex (BRI), emotionellt reglerings­index (ERI) och kognitivt regleringsindex (CRI) vilka i sin tur bildar ett summerande index: global exekutiv sammansättning (GEC). 

Kortversionerna av BRIEF-2 föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening består av 12 påståenden i vartdera formulär. Kortversionerna ger ett snabbt svar om behov av ytterligare bedömning av exekutiva funktioner.

BRIEF-2-formulären är självkopierande för att underlätta poängsättning. Formulären poängsätts manuellt.

Normer
Amerikanska normer från 2013–2014 baseras på skattningar från totalt 3 603 respondenter: 1 400 föräldrar, 1 400 lärare och 803 barn och ungdomar.Digital version

Den digitala versionen av BRIEF-2 går att genomföra på dator eller surfplatta.

Du väljer själv om skattningen genomförs på plats på mottagningen, eller om du vill skicka en länk till respondenten att fylla i bekvämt hemifrån.

Vid testning väljer man vilket av de tre formulären: förälder, lärare och självskattning som man vill använda.

Efter genomförd testning sparas resultatet i Hogrefe Testsystem, HTS, där det kan visas direkt på skärmen eller skrivas ut som en detaljerad resultatrapport. I resultatredovisningen presenteras alla skalor och index med både råpoäng och normerad poäng. Dessutom redovisas hur individen besvarat varje enskilt item och det går att se hur vanligt förekommande respektive svarsalternativ är.

Det går också att använda HTS för att poängsätta (scora) ett pappersformulär. Varje sådan scoring/poängsättning använder upp en testning. För att poängsätta ett ifyllt formulär matar man enkelt in svaren med hjälp av snabbinmatningen.
Hur det går till beskrivs i detalj här (pdf-fil).

Läs mer om HTS

 


  


** BRIEF-2 komplett består av amerikansk manual och svensk snabbguide, fullversionerna (inkl. sammanställning och profil) 10 st* föräldraformulär, 10 st* lärarformulär och 10 st* självskattningsformulär samt kortversionerna 10 st* föräldraformulär, 10 st* lärarformulär och 10 st* självskattningsformulär

* Förbrukningsmaterial


 

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen