SPM

Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn 5-12 år

SPM, komplett. Innehållslista**.
131-100
3 190 kr
Lägg i varukorgen
SPM, svenskt manualsupplement (2012)
131-102
285 kr
Lägg i varukorgen
SPM, amerikansk Manual (2007)
131-101
2 000 kr
Lägg i varukorgen
SPM, hemmaformulär & profilblankett.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

131-103
535 kr
Lägg i varukorgen
SPM, klassrumsformulär & profilblankett.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

131-104
535 kr
Lägg i varukorgen

 

Home Form: L Diane Parham & Cheryl Ecker,

Main Classroom Form: Heather Miller Kuhaneck, Diana A Henry & Tara J Glennon

Svensk version: Evelyn Andersson, Ann-Christin Hyatt & Gunilla Leinsköld

Syfte: Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn

Ålder: 5-12 år

Administrering: Individuell eller grupp

Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykolog

Tidsåtgång: 15-20 minuter

Språk: Svensk version med amerikanska normer

 


 

The Sensory Processing Measure – SPM är bedömningsformulär som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande.

SPM har sin förankring i teorin om sensorisk integration som utgår från att bearbetning och integration av sensorisk information är en viktig neurobiologisk process som påverkar barnets utveckling. Teorin framhåller att sensoriska integrationsproblem kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter eller begränsningar av socialt deltagande och praxis.

SPM består av ett hemmaformulär och ett klassrumsformulär som tillsammans ger en unik och omfattande bild av barnets sensoriska funktion hemma och i skolan. Hemmaformuläret besvaras av barnets förälder eller vårdnadshavare och klassrumsformuläret av lärare.

SPM ger resultat på åtta skalor: socialt deltagande (SOC), syn (VIS), hörsel (HEA), känsel (TOU), kroppsuppfattning (BOD), balans och rörelse (BAL), planering och idéer (PLA) och totala sensoriska system (TOT) samt enskilda frågor om smak och lukt.

SPM ger kliniskt relevant information om barnets särskilda sårbarhetsfaktorer, såsom under- och överkänslighet, sensoriskt sökande beteende och perceptuella problem. Tack vare separata hemma- och klassrumsformulär är det möjligt att jämföra barnets sensoriska funktion i olika miljöer.


 
 

** SPM komplett består av amerikansk manual, svenskt manualsupplement, hemmaformulär och profilblankett 25 st.*, klassrumsformulär och profilblankett 25 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen