FS-DUVAN™

Dyslexiscreening för finlandssvenska ungdomar och vuxna

FS-DUVAN, komplett. Innehållslista**.
953-010
2 110 kr
Lägg i varukorgen
FS-DUVAN, handledning
953-001
670 kr
Lägg i varukorgen
FS-DUVAN, svarshäfte. 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
953-002
645 kr
Lägg i varukorgen
FS-DUVAN, sammanställningsblankett. 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
953-003
210 kr
Lägg i varukorgen
Svarskort Ja och Nej. 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
953-004
145 kr
Lägg i varukorgen
FS-DUVAN, CD-skiva
953-006
545 kr
Lägg i varukorgen
FS-DUVAN, USB
953-007
545 kr
Lägg i varukorgen

 

Finlandssvensk bearbetning och standardisering av Signe-Anita Lindgrén & Matti Laine

Originalversion (DUVAN™) av Ingvar Lundberg & Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter

Ålder: Finlandssvenska ungdomar och vuxna

Administrering: Grupp eller individuell

Språk: Finlandssvensk version

 


 

FS-DUVAN är en finlandssvensk bearbetning av det teoretiskt väl förankrade och lättadministrerade screeninginstrumentet DUVAN (Lundberg & Wolff, 2003) som används för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos ungdomar och vuxna. FS-DUVAN omfattar sex delprov: Självrapport, Arbetsminne, Vokabulär – fonologiskt, Omvänd spoonerism, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet.

Självrapport består av 21 påståenden som man tar ställning till på en fyragradig skala. Av påståendena är 15 dyslexirelaterade och sex speglar intresse och motivation för läsning.

Arbetsminne mäter förmågan att hålla presenterade bokstäver i minnet, samtidigt som man utför en annan uppgift.

Vokabulär – fonologiskt är ett ordkunskapsprov av flervalstyp. Till varje målord hör tre svarsalternativ som är fonologiskt förväxlingsbara.

Omvänd spoonerism är ett slags ordlek, där man ska byta plats på de initiala ljuden i två presenterade ord så att nya ord bildas. Exempelvis näv rosblir räv nosoch markeras bland tre alternativa bilder.

Ljuden ger ordet består av ett stort antal nonsensord som presenteras radvis tre och tre. Uppgiften är att markera det nonsensord i varje rad som låter som ett riktigt svenskt ord när man uttalar det.

Bokstäverna ger ordet består av ett stort antal ord, både nonsensord och ord, som presenteras radvis tre och tre. Uppgiften är att markera det ord som är korrekt stavat i varje rad.

Handledningen till FS-DUVAN återger Lundberg och Wolffs (2003) teoretiska inledning ur den ursprungliga manualen till DUVAN. Andra kapitel har omarbetats så att de motsvarar FS-DUVAN vad gäller deltagare, deltest och items, testinstruktioner, poängsättning och tolkning av resultat.

Utvärderingen av en persons resultat på FS-DUVAN sker i relation till ett kritiskt gränsvärde för att optimalt kunna särskilja individer med vs. utan dyslexi. I FS-DUVAN finns kritiska gränsvärden framtagna för tre olika populationer.

Administreringen av FS-DUVAN tar cirka 40 minuter och sker företrädesvis i grupp. Instrumentet är avsett att användas i gymnasieskolan och inom olika former av vuxenutbildning eller andra sammanhang där det finns anledning att bedöma en persons eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Standardiseringen av FS-DUVAN har skett i tre olika populationer: elever i årskurs 1 i yrkesskolan (N = 150 utan dyslexi, och N = 27 med dyslexi), i årskurs 1 i gymnasiet (N = 161 utan dyslexi, och N = 11 med dyslexi) och under första studieåret på universitetsnivå (N = 117 utan dyslexi, och N = 26 med dyslexi).

 


 
 

** FS-DUVAN komplett består av handledning, svarshäfte 25 st.*, CD och USB, svarskort 25 st., sammanställningsblankett 25 st.* 

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen