Kan man använda svenska test för kartläggning av läs- och skrivförmåga hos elever med annat modersmål?

Alla Hogrefes läs- och skrivdiagnostiska test är normerade i vanliga svenska skolor och kan användas för att pröva alla elevers färdigheter i läsning och skrivning. Både elever med svenska som modersmål och annat modersmål har deltagit i normeringen och ingår i normgrupperna.

Utifrån sin kännedom om eleven måste den ansvariga pedagogen alltid göra sin egen bedömning om det är möjligt att genomföra en prövning med läs- och skrivdiagnostiska test. Eleven behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att det ska vara rimligt för eleven att genomföra testet, och för att resultatet ska kunna tolkas meningsfullt.

På Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns mer information om utredningar av elever med annat modersmål. Läs mer


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen