Viktigt att tänka på vid genomförandet av DLS-proven digitalt


 

 

Allmänna rekommendationer

 • Försök att välja en tidpunkt för genomförandet av proven då eleverna är utvilade och lugna och då det är så tyst som möjligt i klassen. Detta gäller generellt för alla prov oavsett om provet genomförs på papper eller digitalt. Förmiddagen är en bra tid, då eleverna ofta kan vara trötta direkt efter lunch och mot slutet av skoldagen.
   
 • Se till att eleverna inte har mobiltelefoner eller andra digitala enheter påslagna och framme under testningen. Det är viktigt både för att undvika störningsmoment och fusk.
   
 • Eleverna ska informeras om syftet med provet och att det finns en viss tidsgräns för provet varför det är viktigt att man arbetar fokuserat, snabbt och noggrant med uppgifterna.

 

Val av enhet

 • Vid testning på dator visas provet i helskärm och låses så att det inte är möjligt att byta till något annat program. Eleven har då inte har möjlighet att lämna provet för att gå till andra sidor i webbläsaren. Vid testning på iPad låses inte skärmen utan provet visas i en flik i webbläsaren och det är möjligt att gå till andra websidor.
   
 • Skulle eleven lämna provet under testningen, visas det i slutet av elevens resultatrapport under rubriken ”Sidfokus” där det framgår under vilka uppgifter och hur länge som eleven lämnat provet. Om provet lämnats fler gånger under testningen kan man behöva överväga om resultatet är giltigt. Om man vill undvika möjligheten för eleverna att lämna provet, kan man välja dator framför iPad, när det är möjligt.
   
 • Vid testning på iPad bör man informera eleverna om att man inte ska lämna provet under testningen. Värdefull testtid går åt vilket kan påverka resultatet negativt. Lämnar man provet under testningen registreras alla sådana avsteg och resultatet kan bli ogiltigt.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen