Frågor & svar

 

Om digital testning

• Gör eleverna de digitala testen online eller behöver man installera ett program på en dator? Hur administrerar man testen?

 

Proven genomförs online via vårt testsystem HTS, så ingen programvara behöver köpas eller installeras, men för att kunna börja använda de digitala proven måste du först få ett HTS användarkonto och köpa de digitala test som du behöver.

Du kan därefter logga in på ditt HTS användarkonto och lägga upp testningar till en enskild elev eller till en grupp elever som genomför testen på dator eller surfplatta. Resultaten är tillgängliga på ditt testkonto direkt efter genomförd testning och du kan läsa resultaten på skärmen eller ladda ner och spara dem i en pdf-rapport eller i andra format (Excel eller csv).

Om du vill administrera testet i en grupp, skapar du en testlänk som du ger till eleverna precis innan testningen (exempelvis genom att skicka länken till deras e-postadresser). Eleverna startar sedan testet på sina respektive datorer, fyller i sina uppgifter, gör övningsuppgifterna och därefter själva testuppgifterna. När alla är klara kan du logga in på ditt testkonto för att se gruppens resultat.

Om du vill administrera testet för en enskild elev kan du göra på samma sätt som ovan eller välja att starta testet utan att skapa testlänk, dvs. starta testet direkt på den dator du använder. Resultaten får du fram på samma sätt som ovan direkt efter testning.

Testsystemet HTS är inte kopplat till en specifik dator utan du kan använda vilken dator eller surfplatta som helst för att logga in på ditt användarkonto för att skapa nya test eller hämta testresultat. Eleverna som testas kan också använda vilken dator eller surfplatta som helst för testning. Detta naturligtvis förutsatt att dessa datorer eller surfplattor uppfyller de tekniska kraven för HTS. 
Systemkrav.

Om du är intresserad av att ha ett HTS användarkonto och köpa test, vänligen kontakta kundtjänst för hjälp. Vid tecknande av kontot får du också tillgång till mer detaljerad information om de olika funktionerna i testsystemet.


Om digitala Läsförståelseprovet

• Finns det någon skillnad mellan läsförståelseprovet på papper och digitalt?​

 • Det är precis samma innehåll i provet med samma texter och flervalsfrågor, men i det digitala provet finns inga öppna frågor och testiden är förlängd.​

 • Den mest avgörande skillnaden är i formatet där det digitala provet kräver läsning av texter, besvarande av frågor och viss navigering på skärm. Det digitala provet ger information om elevens läsförståelse i provet vid läsning med detta specifika digitala format, medan pappersprovet ger information om elevens läsförståelse vid läsning av texter och besvarande av frågor på papper i tryckt format.​
   

• Spelar det någon roll om man testar läsförståelse digitalt eller med ett pappersprov?​

 • Aktuell forskning, där man har jämfört läsförståelse vid digital läsning och på papper har påvisat skillnader, såtillvida att läsförståelsen generellt försämras vid digital läsning och att läsning digitalt kan ställa krav på andra förmågor utöver läsförståelse. Även preliminära resultat på det digitala DLS läsförståelseprovet pekar åt samma håll, varför det även gjorts vissa anpassningar i det digitala provet genom att förlänga testtiden och avlägsna de öppna frågorna. Därför kan man inte helt likställa det digitala provet med pappersprovet.

• Varför bedömer man det digitala provet med normerna för pappersprovet om det är skillnad? ​

 • I en valideringsstudie som genomfördes i årskurs under hösten 2020, fanns inga signifikanta skillnader mellan resultaten mellan testning på papper eller digitalt. Normerna för pappersprovet baseras på samma texter och frågor som det digitala provet och kan ge en uppfattning om elevens läsförståelse även vid digital läsning. 

  • Hur ska jag tänka om mina elever får svaga resultat i det digitala provet? ​

  • Elever med svaga resultat ska följas upp på vanligt sätt för att undersöka vad det låga resultatet kan bero på. Det är också viktigt att undersöka, förslagsvis med hjälp av andra läsförståelseprov, om eleven får låga resultat även vid läsning av tryckta texter. ​


   

  Drift & produktion: Wikinggruppen

  Produkten har blivit tillagd i varukorgen