Författare till SOMT


Christer Jacobson

​​​​​​Christer Jacobson

 

Christer Jacobson har varit verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö som docent i pedagogisk psykologi. Här forskade han främst om läsutveckling och dyslexi och undervisade mestadels inom speciallärarprogrammet.

Christer utvecklade inom ramen för forskningsprojektet Läsutveckling Kronoberg ordavkodningstestet Ordkedjor/Läskedjor vars första upplaga kom redan 1993.

Han var tidigare under cirka 20 år verksam som skolpsykolog.


Anna Fouganthine

Anna Fouganthine

Anna Fouganthine är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet samt vid ILT, Inläsningstjänst i Stockholm.

Forskningsintressen är läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter samt kopplingen mellan aktuell forskning och pedagogisk verksamhet.

År 2012 disputerade Anna vid Stockholms universitet, med avhandlingen, Dyslexi genom livet. Ett utvecklings-perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. I avhandlingen undersöktes bland annat läs- och skrivutvecklingen hos elever med dyslexi.

Anna har arbetat som lärare och speciallärare i grundskolans alla stadier.


Ing-Marie Sandberg

Ing-Marie Sandberg

Ing-Marie Sandberg är sr universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet i Växjö, där hon varit ansvarig för inriktningen Språk- skriv- och läsutveckling i Speciallärarutbildningen.

Hon är mellanstadielärare i botten och har vidareutbildat sig i ämnena Läs- och skrivsvårigheter / dyslexi och Svenska som andraspråk.

Ing-Marie har arbetat som speciallärare och lärare i Svenska som andraspråk på alla grundskolans stadier och även i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Hon har under alla år brunnit för att alla elever har rätt att möta pedagoger med kompetens att kunna utreda eventuella svårigheter  och därefter kunna sätta in adekvata åtgärder för att ge alla elever möjlighet till skolframgång.


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen