Frågor och svar om normering HT 2021

 

Vilka skolor kan delta?

Alla grundskolor och gymnasieskolor som har möjlighet att genomföra testning digitalt kan delta. Enda kravet är att skolan har digital utrustning till eleverna (datorer eller surfplattor) för att kunna genomföra testningen.

 

Vilka elever kan delta?

Alla elever kan delta. Flerspråkiga elever måste ha gått i svensk skola och fått undervisning på svenska i minst två år för att delta. Eleven ska alltså ha tillräckliga kunskaper i svenska för att det ska vara rimligt för eleven att genomföra något av dessa prov.

 

När genomförs testningen?

Någon gång under vecka 41–45.

 

Hur genomförs testningen?

Hogrefe skickar ut testlänkar till det digitala provet till ansvarig pedagog som delar ut länkarna till eleverna vid provtillfället. Provet administreras i grupp. Eleverna genomför provet på en dator eller surfplatta. Provet avslutas automatiskt när provtiden är slut.

 

Hur behandlas data som insamlas?

Alla testningar genomförs anonymt. Eleverna får en och samma testlänk till provet som ska genomföras. Eleverna fyller i enklare bakgrundsuppgifter, som årskurs, men inga uppgifter om elevernas eller skolornas namn samlas. När testningen är genomförd går det därför inte att koppla ett enskilt testresultat till en specifik skola eller elev.

För att kontrollera för normgruppens representativitet i riket kan skolorna att komma efterfrågas om vissa bakgrundsuppgifter klassernas sammansättning avseende. Gymnasieskolor ombeds att lämna uppgift om inriktning och studieprogram i de deltagande klasserna. Dessa uppgifter slås samman från alla deltagande skolor och presenteras för hela normgruppen som siffror i tabeller i handledningen.

 

Hur får skolorna ta del av resultaten?

Eftersom LäsKedjor-D är under utveckling och testen genomförs anonymt i grupper, är det inte möjligt presentera några resultat för enskilda elever, utan endast för hela normgruppen uppdelat på årskurs.

I februari 2022 kommer de ansvariga pedagogerna att bjudas in till ett webinar för en genomgång av resultaten från normeringen av LäsKedjor-D. Under webinaret kommer man också att diskutera skillnader och likheter mellan prov på papper och digitalt.

 

Välkomna med er intresseanmälan!
 

Kontaktperson på Hogrefe: [email protected]


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen