Testdistribution


 

 

 

Kvalifikationer för inköp av testmaterial

Testen i denna katalog är kvalificerade hjälpmedel som kräver kunskap och erfarenhet. Varje test har genomgått en granskning där faktorer som testets teoretiska bakgrund, empiriska data, grad av kunskaper som krävs för korrekt tolkning av testresultat samt användningsområde vägts samman. Merparten av test i katalogen är tillgängliga för leg psykolog.

Hogrefe har rätt att kontrollera uppgiven behörighet, att avgöra om en köpare är kvalificerad att köpa en viss testmetod, samt att utestänga personer som uppenbart brutit mot allmänt vedertagna principer eller Psykologförbundets yrkesetiska principer avseende metoder och metodanvändning (Yrkesetiska principer för psykologer i Norden). Det är en förutsättning att testanvändare tar del av dessa principer.

Den som köper och använder Hogrefes testmetoder, förbinder sig att bevaka att testen används på ett korrekt sätt. Allt testmaterial måste förvaras inlåst och inga test får – varken helt eller delvis – visas för utom stående utöver vad som regleras genom sekretesslagen.

 

 

Regler för inköp av test

Registrering av behörighet sker i samband med första beställningstillfället. Beställningar kan göras via telefon, fax, e-post, e-handel och brev. Namn på behörig beställare ska alltid uppges. Kontroll av behörighet görs mot Socialstyrelsens register över legitimerade yrkesutövare.

Vid köp av test med behörighet efter godkänd utbildning ska kopia på kursintyg sändas till Hogrefe. Kontakta Hogrefe för mer information.

 

 

Testsekretess

Testmaterial ska förvaras i låst utrymme och tillgång till testmaterial ska begränsas till personer som behöver dem för professionellt bruk. Alla testanvändare, såväl medlemmar som icke medlemmar i Sveriges Psykologförbund, ska ta del av och följa tillämpliga avsnitt i Psykologförbundets yrkesetiska principer. Angående testsekretess gäller 17 kap 4§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) för psykolog i offentlig tjänst.

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen