FAQ


 

 

Vad är SKOLKONTAKT?
Det är en vetenskapligt utvecklad metod för social färdighetsträning i grupp anpassad för att användas i skolan och ledas av skolpersonal. Metoden ger skolpersonal möjlighet att bättre förstå, arbeta med och stötta elever i sociala samspelssituationer på skolan.

Vad är bakgrunden till att SKOLKONTAKT har utvecklats?
Allt fler barn och unga får diagnosen autism eller står i kö för en utredning. Många av dem har svårt med socialt samspel, inte minst i skolan. För att hjälpa dem i sociala samspelssituationer i skolan har SKOLKONTAKT forskats fram och utvecklats på KIND, Karolinska Institutets kompetenscentrum om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Måste eleven ha en autismdiagnos för att bli hjälpt av SKOLKONTAKT?
Nej, SKOLKONTAKT är utvecklat för elever som har behov av social träning i skolsammanhang.

Hur vet man att SKOLKONTAKT fungerar?
Metoden har sitt ursprung och delar syfte samt principer med metoden KONTAKT™ (social färdighetsträning för barn och ungdomar med autism i grupp i klinisk miljö) som har utprövats i en stor randomiserad kontrollerad studie med positiva effekter på social förståelse och funktion. SKOLKONTAKT har sedan anpassats för skolans miljö och utprövats i en mindre studie. När SKOLKONTAKT jämförs med andra gruppsammanhang upplevs den passa väl in i skolans miljö. Eleverna lär sig mer om enskilda sociala färdigheter, har större sannolikhet att uppnå personliga sociala mål och upplever bättre livskvalitet.

För vilken ålder passar SKOLKONTAKT?
Från ungefär årskurs 8 och uppåt (dvs senare delen av grundskolan och gymnasiet).

Vem kan bli grupptränare i SKOLKONTAKT?
Skolpersonal som arbetar med elever med behov av insatsen, till exempel lärare, specialpedagog, fritidspedagog eller personal från elevhälsan.

Vilket material behövs för att ha grupper i SKOLKONTAKT?
Det behövs en manual för skolkontakt som grupptränaren följer. För att metoden ska användas på bästa sätt har KIND kurser i hur manualen används. Under pågående SKOLKONTAKT-grupper behövs arbetsböcker till grupptränarna, deltagarna och deras närstående eller andra viktiga lärare.

Kan personal som leder SKOLKONTAKT-grupper få handledning?
Ja, KIND anordnar en påbyggnadskurs för att utbilda personal från elevhälsan eller specialpedagoger till interna handledare på skolan/enheten.


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen