Kartläggning och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

En bok av Anna Fouganthine & Christer Jacobson

001-250
585 kr
Lägg i varukorgen

Introduktionspris t.o.m. 31 mars 2024

Format: A4
Antal sidor: 292
Utgivningsår: 2023
ISBN: 978-91-88963-22-2


 

Alla elever i skolan har rätt att utvecklas till sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. För att nå det krävs att lärare har både bred och djup kunskap inom pedagogik och specialpedagogik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Boken har en tydlig teoretisk och vetenskaplig förankring, och ger värdefulla kunskaper om bland annat språkutveckling, läs- och skrivutveckling och dyslexi. Den innehåller också en genomgång av de olika stegen i utredningsprocessen och hur man använder standardiserade test. Betydelsen av dyslexi för andra skolämnen, som engelska och matematik, behandlas i särskilda avsnitt, och hur pedagogiken kan anpassas för att ge elever med dyslexi bästa möjliga stöd i sin inlärning. De många förslagen på åtgärder, till exempel en lästräningsmetod som syftar till bättre läsflyt, erbjuder handfast hjälp i att planera det pedagogiska arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Kartläggning och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är avsedd för pedagoger och specialpedagoger, och kan användas både inom grundutbildning och fortbildning, men fungerar också utmärkt att användas för självstudier för att förkovra sig inom området.

Innehållet i boken baseras på det kursmaterial som författarna Anna Fouganthine och Christer Jacobson har utarbetat till sina kurser med samma namn som boken.

 

Provläs några sidor

 


 

Författarna

Anna Fouganthine

 

 

 

Anna Fouganthine är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet samt vid ILT, Inläsningstjänst i Stockholm. Hennes forskningsintressen är läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter samt kopplingen mellan aktuell forskning och pedagogisk verksamhet. Anna har arbetat som lärare och speciallärare i grundskolans alla stadier.

Christer Jacobson

 

 

 

Christer Jacobson har varit verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö som docent i pedagogisk psykologi. Hans främsta forskningsområden är läsutveckling och dyslexi och han har undervisat mestadels inom speciallärarprogrammet. Christer var tidigare, under cirka 20 år, verksam som skolpsykolog.

 

 

Anna Fouganthine och Christer Jacobson är båda medförfattare till SOMT – ett test av språkförståelse av ord, meningar och text.

Christer Jacobson är författare till ordigenkännings- och avkodningstestet LäsKedjor-2.

 


  

Priset är exklusive 6% moms, dvs 620 kr inklusive moms. 

Introduktionspris t.o.m. 31 mars 2024 – ordinare pris är 650 kr + moms, dvs 689 kr inklusive moms

 

Fraktfritt om boken beställs separat.

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen