MiniDUVAN

Kartläggning av fonologisk medvetenhet hos 4-6 åringar

MiniDUVAN, komplett. Innehållslista**.
254-100
2 190 kr
Lägg i varukorgen
MiniDUVAN, handledning
254-001
670 kr
Lägg i varukorgen
MiniDUVAN, protokoll
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

254-002
265 kr
Lägg i varukorgen
MiniDUVAN, bildbok
254-003
1 055 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Ulrika Wolff

Syfte: Kartläggning av fonologisk medvetenhet och identifiering av fonologiska problem hos förskolebarn. Används som underlag för planering av aktiviteter och åtgärder.

Ålder: 4–6 år

Administrering: Individuellt

Tidsåtgång: Individuell

Språk: Svensk version

 


 

MiniDUVAN är det tredje i en serie screeningtest för kartläggning av de fonologiska färdigheterna som ligger till grund för läsinlärningen. De två första i serien, DUVAN och Lilla DUVAN, är avsedda för dyslexiscreening av ungdomar och vuxna respektive barn i årskurs 3, 5 och 7. Samtliga test i DUVAN-serien är framtagna i samband med forskning.

MiniDUVAN används för kartläggning av den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. Gruppens eller det enskilda barnets resultat ger underlag för planering av olika aktiviteter i förskolan eller förskoleklassen för att stimulera språkutvecklingen. MiniDUVAN kan också användas för att utesluta fonologiska problem hos barn med till exempel språkstörning.

MiniDUVAN består av fonologiska uppgifter samt ett fonologiskt arbetsminnesprov. De fonologiska uppgifterna representerar olika aspekter av fonologisk medvetenhet och är uppdelade i fyra block: identifiering, segmentering/syntes, manipulation och representation.
Varje block innehåller ett antal deltest med nio testuppgifter. Antalet administrerade testuppgifter och testtid styrs av barnets nivå. Det fonologiska arbetsminnesprovet består av en övningsuppgift och tio testuppgifter.

MiniDUVANs handledning innehåller tydliga, av specialpedagoger och speciallärare utprövade administreringsanvisningar, för att skapa en barnnära testsituation.

Normer från 2009–2011
MiniDUVAN är utprövad och normerad bland fyra-, fem- och sexåriga barn i åtta olika kommuner i Sverige under åren 2009–2011.

MiniDuvan har utvecklats av professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framför allt dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, samt kognitiva förmågor relaterade till läsning, som fonologisk förmåga. Hon är även författare till TIFT – Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan.

 

Rättelse i handledningen
>> Korrigering i handledningen till MiniDUVAN (pdf)

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
 

** MiniDUVAN komplett består av handledning, bildbok, handdocka, trollspö och protokoll, 10 st.*

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen