WIP

Träningsmaterial från 9 år. Individuell lästräning.

WIP, Komplett. Innehållslista**.
346-100
5 460 kr
Lägg i varukorgen
WIP, Handledning
346-101
1 685 kr
Lägg i varukorgen
WIP, 10 st häften med arbetsblad*
346-102
335 kr
Lägg i varukorgen

 

WIP – Wolff intensivprogram

Av: Ulrika Wolff

Syfte: Individuell lästräning med fokus på avkodning

Ålder: Från 9 år

 


 

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.

Forskning har visat att strukturerad träning av fonem/grafem-koppling, där man arbetar från det enkla till det mer komplexa, har goda effekter på ordavkodning, stavning, fonologisk medvetenhet och läsförståelse. Det har också funnits stöd för att så kallade multikomponenta lästräningsprogram är mer effektiva än de som enbart avser att leda till att man på ett korrekt sätt kan avkoda text. Det som förefaller vara viktigt i lästräningen är att interventionerna riktas mot både förståelse, hastighet och precision i läsningen.

En läsintervention bör alltså vara strukturerad och ha många ingående delar, en så kallad multikomponent intervention. Därför vilar WIP på tre ben: 1) träning av kopplingen mellan fonem och grafem, 2) träning av läsflyt samt 3) träning av läsförståelsestrategier.

I WIP tränar man systematiskt tre olika aspekter av läsning: fonem/grafemkoppling (ordavkodning och stavning), läshastighet och läsförståelse. WIP sker i en-till-en-undervisning under 12 veckor, 30 minuter varje dag. Det innebär att det i handledningen finns 60 sessioner som är beskrivna steg för steg.

Träningen sker individuellt och efter den intensiva 12-veckorsperioden kan eleven fortsätta träningen i mindre intensiv omfattning, antingen i grupp eller individuellt.

 


 ** WIP komplett levereras i väska och består av handledning, 10 st häften med arbetsblad*, 24 st läsförståelsekort, upprepad läsning: lärarhäfte och 3 st elevhäften, laborativa övningar med instruktioner, munkort och bokstavskort samt övrigt material som används under programmet. 

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen